Daň z príjmov zostane v rámci regiónu V4 naďalej najvyššia

BRATISLAVA 14. októbra (WEBNOVINY) – Aktuálne platná 23-percentná sadzba dane z príjmov právnických osôb (DPPO) na Slovensku je 14. najnižšia v Európskej únii (EÚ). Jej plánované budúcoročné zníženie o jeden percentuálny bod v rebríčku veľký posun neprinesie.

Uvádza sa to v analýze Poštovej banky. Analytici banky zároveň dodali, že subjekty budú aj naďalej štátu odvádzať najvyšší podiel v rámci krajín V4.

„Spomedzi krajín EÚ, s ktorými susedíme, platia vyššiu daň len firmy v Rakúsku, a to 25 %. Sadzba dane pre firmy v Maďarsku je stanovená na úrovni 20,6 % a v Poľsku a v Českej republike zhodne na 19 %,“ upozorňujú analytici, ktorí vychádzajú z údajov daňového zaťaženia firiem zverejnených Eurostatom.

Ako uvádza Poštová banka, vlády optimalizujú daňové sadzby predovšetkým v snahe prilákať investorov a napomôcť tak rastu ekonomiky a zamestnanosti. „Slovensko v roku 2004 pristúpilo k zníženiu daňovej sadzby pre právnické osoby z 25 % na 19 %, následne od roku 2013 došlo k jej zvýšeniu na súčasných 23 %,“ pripomenuli analytici.

Najnižšiu daň z príjmov, a to na úrovni rovných 10 %, platia právnické osoby v Bulharsku. „Ešte na začiatku roka 2013 bola takáto sadzba platná aj na Cypre. Súčasťou dohody o medzinárodnej pomoci pre Cyprus ale bolo aj zvýšenie sadzby dane z príjmov právnických osôb a tá sa tak v súčasnosti v tejto malej ostrovnej krajine nachádza na úrovni 12,5 %. Stále je však popri Írsku druhá najnižšia v EÚ,“ informovala banka. Mnohé európske krajiny uplatňujú pre subjekty na daň z príjmov aj vyššie percento. „Najvyššia daňová sadzba z príjmov právnických osôb platí vo Francúzsku a to na úrovni až 36,1 %. Sadzbu korporátnej dane na úrovni 30 % a viac ale majú zakotvenú aj Malta, Belgicko, Portugalsko a Španielsko,“ dodali analytici banky. Priemerná sadzba dane z príjmov právnických osôb za celú úniu sa podľa zistení Poštovej banky nachádza na úrovni 23,0 % a za eurozónu na úrovni 25,7 %.

So znížením korporátnej dane zo súčasných 23 % na 22 % počíta minulý týždeň vládou schválený návrh budúcoročného rozpočtu. Ministerstvo financií však zároveň so znížením sadzby dane z príjmov pre právnické osoby navrhuje aj zavedenie nových daňových licencií. Tie by mali obchodné spoločnosti platiť od jari 2015.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...