Eurozóna sa dostala z nebezpečenstva, tvrdí Coeuré

PEKING 28. októbra (WEBNOVINY) – Eurozóna sa dostala z ohrozenia, aby však prosperovala, musí reštrukturalizovať svoj finančný sektor, podporiť rast novými podnikateľskými modelmi a vyhnúť sa protekcionizmu.

Uviedol to člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Benoit Coeuré. „Európa sa dostala z nebezpečenstva. Teraz je čas, aby sme pracovali spoločne, aby sme urobili reformy a aby ekonomika rástla,“ povedal Coeuré.

ECB plánuje ohodnotiť 128 bánk v eurozóne, skôr ako prevezme úlohu dozorného orgánu v regióne, s cieľom zvýšiť transparentnosť a identifikovať „nevyhnutné opravné kroky“, povedal Coeuré.

Európa sa podľa neho „musí vyhnúť protekcionistickému pokušeniu, ako aj výzvam na opätovné znárodňovanie“. „Európa by mala ostať otvorená voči svetu. Pokrok v oblasti bilaterálnych alebo regionálnych obchodných dohôd a spolupráca pri zavádzaní nových štandardov finančnej regulácie sú v tomto smere najlepším signálom,“ doplnil.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...