Hrady a kaštiele tohto roku obnovovali stovky nezamestnaných

BRATISLAVA 22. októbra (WEBNOVINY) – Do národného projektu obnovy hradov a kaštieľov sa v tomto roku zapojilo 478 uchádzačov o zamestnanie. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na projekte sa podieľalo 24 úradov práce a sociálnych vecí a 36 subjektov, ako sú obce, občianske združenia a nadácie.

Na projekt, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu, bolo v tomto roku vyčlenených takmer 1,86 mil. eur. Na celý národný projekt sú na obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2014 schválené finančné prostriedky vo výške 3,27 mil. eur.

V súčasnom období uvažuje ústredie práce o pokračovaní národného projektu na rok 2014. „Námetmi na diskusiu sú v tomto prípade najmä otázky týkajúce sa rozšírenia oprávnených aktivít, oprávnených výdavkov a tiež zabezpečenie intenzívnejšej publicity projektu,“ uviedlo ústredie práce. Realizácia projektu obnovy kultúrneho dedičstva prináša podľa ústredia práce pozitívny efekt nielen z hľadiska integrácie nezamestnaných do pracovného procesu a obnovy či udržania ich pracovných návykov, ale kladne vplýva aj na rozvoj regionálneho cestovného ruchu s multiplikačným efektom na rozvoj ubytovacích, reštauračných a iných služieb spojených s turizmom.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...