Malé podniky by mohli čeliť menšej byrokracii

BRATISLAVA 17. októbra (WEBNOVINY) – Malé podniky by onedlho mohli čeliť menšej byrokracii. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) diskutovali v úvode tretieho dňa 25. schôdze NR SR o novele zákona o účtovníctve, ktorá prináša podnikateľom viaceré zmeny. Podľa novely by mohli mikropodniky napríklad zostavovať len jednoduchšiu účtovnú závierku.

Nová úprava by sa týkala podnikov s objemom majetku do 350 tis. eur, čistým obratom menším ako 700 tis. eur a s menej ako desiatimi zamestnancami. Firmy by museli splniť aspoň dve z týchto podmienok.

„Účtovná jednotka, ktorá je na hranici prekročenia alebo neprekročenia veľkostných podmienok prestane byť mikroúčtovnou jednotkou, ak prekročí veľkostné podmienky dve po sebe idúce účtovné obdobia,“
konštatuje ministerstvo financií, ktoré novelu vypracovalo.

Mikroúčtovné jednotky by podľa navrhovanej novely poskytovali len informácie o nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za vykazovanú časť účtovného obdobia.

Novela rovnako oslobodzuje časť firiem od povinnosti nechať si overiť účtovnú závierku audítorom. Zjednodušuje aj ocenenie cenných papierov a derivátov a podľa novej úpravy by sa musel dlhodobý majetok inventarizovať len raz za štyri roky.

Popoludní čaká poslancov tradičná hodina otázok.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...