Home

Nachádzate sa tu

Podmienky použitia

Podmienky použitia stránok poistenie.sk spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. ako prevádzkovateľa

I.

Prehlásenie užívateľa stránok poistenie.sk 

1.1.      Návštevou stránok www.poistenie.sk užívateľ potvrdzuje, že si je úplne vedomý všetkých skutočností a podmienok uvedených v podmienkach použitia a zverejnených obchodných podmienkach a že podľa nich bude riadne postupovať a nebude vykonávať činnosť, ktorá by bolo s nimi v akomkoľvek rozpore.

II.

Autorské práva

2.1.  © Copyright HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Obsah online portálu poistenie.sk a jeho stránok v zmysle obchodných podmienok a to najmä text, fotografie, design a pod. je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.

2.2.  Prevádzkovateľom internetových stránok poistenie.sk je spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, Vložka číslo: 107634, IČO: 272 50 423 ako zriaďovateľ, konajúca prostredníctvom HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. organizačná zložka, so sídlom M. R. Štefánika 66, P.O.BOX 9, 036 01 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Po, Vložka číslo: 10212/L, IČO: 36 714 127 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva k jednotlivým internetovým stránkam poistenie.sk, k ich obsahu, k spôsobu vizuálneho zobrazenia stránok poistenie.sk, k informáciám a materiálom na nich uvedených a k ich logickému, grafickému spôsobu usporiadania, sú nehmotným majetkom prevádzkovateľa.

2.3.  Celkový obsah stránok vrátane textu, web dizajnu, grafického rozloženia a štruktúry stránok (layout), technických náčrtov, vyobrazenia a usporiadania súborov, odporúčania užívateľov stránok poistenie.sk a užívateľom stránok, obsahu a štruktúry servisných emailov, ktoré sú užívateľom zasielané sú chránené autorským právom.

2.4.  Obsah stránok je možné používať výhradne pre osobné a neobchodné účely, tým je myslené najmä to, že stránky ani ich obsah nie je možné používať na zjednávanie poistenia iným subjektom podnikajúcim podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Použitie obsahu v takejto súvislosti bude považované za poškodzovanie práv prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa v takom prípade bude domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých oprávnených prostriedkov, v prípade nevyhnutnosti na príslušnom súde v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

2.5.  Obsah a akúkoľvek časť stránok nie je možné uchovávať, modifikovať alebo šíriť bez výslovného a písomného súhlasu prevádzkovateľa. Všetky logá použité na stránkach sú chráneným právom duševného vlastníctva, na ktoré má výhradné práva prevádzkovateľ. Akákoľvek časť stránok poistenie.sk alebo časť obsahu nesmie byť skopírovaná elektronickým, mechanickým a ani žiadnym iným spôsobom za účelom sprístupnenia takejto časti stránok alebo obsahu verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia oprávneného subjektu a držiteľa príslušných autorských práv.

III.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa

3.1.      Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s užitím či zneužitím informácií zverejnených na stránkach poistenie.sk. Všetky informácie na stránkach poistenie.sk sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu či poškodenie počítačovým vírusom pri sťahovaní údajov zo stránok poistenie.sk. Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie na stránkach poistenie.sk môžu byť z časti preberané od tretích strán, môžu preto obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

IV.

Cookies

4.1. Cookies oznámenie v rámci týchto podmienok povie, čo máte očakávať, ak prevádzkovateľ stránok poistenie.sk nazhromaždí údaje. To sa týka informácií, ktoré zhromažďujeme o návštevníkoch našich webových stránok.
4.2. Keď niekto navštívi stránky poistenie.sk, prevádzkovateľ zhromaždí štandardné internetové prihlasovacie údaje a detaily o návštevníkovom modelovom správaní. Prevádzkovateľ to robí tak, aby sme zistili rôzne údaje, napríklad aký je počet návštevníkov na rôznych častiach našich webových stránok. Informácie prevádzkovateľ zhromažduje spôsobom, ktorý nikoho neidentifikuje. Prevádzkovateľ sa nepokúša zistiť totožnosť návštevníkov našich webových stránok. Nebudeme spájať žiadne údaje získané z týchto webových stránok so žiadnymi osobnými identifikačnými údajmi z akéhokoľvek zdroja. Ak bude prevádzkovateľ chcieť zhromaždiť osobné identifikačné údaje získané z našich webových stránok, budeme o tom vopred informovať. Prevádzkovateľ dá jasne najavo čo ďalej s nevyužitými osobnými údajmi, a vysvetlí, čo s nimi má v úmysle robiť. Použitie cookies je v kompetencií prevádzkovateľa.  
4.3. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané na počítač webovými stránkami, ktoré navštívite. Sú široko používané na to, aby mohli webové stránky pracovať, alebo aby mohli pracovať efektívnejšie, rovnako tak ako k tomu, aby poskytovali informácie vlastníkom webových stránok.
Tabuľka nižšie zobrazuje, ktoré cookies používame a prečo.

Cookie Účel Viac informácií Doba platnosti
Google Analytics Cookies slúži na zhromažďovanie informácií o tom, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Využívame tieto informácie na to, aby sme zostavili správy, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše webové stránky. Cookies zhromažďujú informácie v anonymnej podobe, vrátane údajov o počte návštev webových stránok, odkiaľ návštevníci stránku navštívili a aké stránky navštívili. Kliknite sem pre viac informácií o súboroch cookies na stránkach Google.

__utma - 2 roky od nastavení/aktualizácie

__utmb - 30 minút od nastavení/akualizácie

__utmt – 10 minút

__utmc – na konci práce v prehliadači

__utmz - 6 mesiacov od nastavení/aktualizácie

__utmv - 2 roky od nastavení/aktualizácie

__utmt - "rolovací sliedič" -  30 minút od nastavení/aktualizácie

__utmt - "starý sliedič" -  30 minút od nastavení/aktualizácie

Google advertising
Double Click
Sledované Cookies sú využívané ku zlepšeniu vysielania Online relácií vrátane zobrazenia ďalších súvisiacich reklám. Kliknite na odkaz 30 dní od nastavení/aktualizácie
Cookie Control Tieto cookies sa používajú na ukladanie súhlasu užívateľa, že súbory cookies môžu byť používané, zabraňujú v budúcom zobrazovania oznámenie, akonáhle je daný súhlas s ich používaním, a umožňujú užívateľovi vidieť, či ak dal alebo nedal súhlas s ich používaním. Kliknite na odkaz poistenieSK[Dátum] - 90 dní od nastavení/aktualizácie.
poistenieSK[Dátum]- ShowIcon - 90 dní od nastavení/aktualizácie.
       

4.4. Postup odhlásenia alebo odmietnutia cookies. Poučenie: „väčšina prehliadačov je defaultne nastavená tak, aby cookies prijímala automaticky, väčšinou ale môžete zmeniť nastavenia Vášho prehliadača tak, aby ste zabránili automatickému prijímaniu a boli zakaždým vyzvaní, keď sú Vám cookies odoslané, alebo Vám umožňujú zvoliť si, aby ste neprijímali cookies vôbec. Ak si prajete blokovať cookies, postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov. Dajte pozor na to, aby údaje, ktoré vyberiete, zodpovedali typu a verziu prehliadača, ktorý používate.“

IE 11,10
1. Otvorte Internet Explorer, kliknite na tlačidlo 'Nástroje' a potom kliknite na 'Možnosti Internetu'
2. Na záložke 'Osobné údaje', posuňte ukazovateľom na 'Blokovať všetky cookies'

IE 9,8,7
1. Otvorte Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo 'Štart' (vo Windows menu). Vo vyhľadávacom poli potom napíšte "Internet Explorer", a potom v zozname nájdených výsledkov kliknite na položku 'Internet Explorer'
2. Kliknite na tlačidlo 'Nástroje' a potom kliknite na 'Možnosti Internetu'
3. Kliknite na tlačidlo '' Osobné údaje 'a potom v sekcii' Nastavenia 'posuňte ukazovateľom na úroveň konkrétneho zabezpečenia cookie, ktorú požadujete; od hornej úrovne zabezpečenia 'Blokovať všetky cookies' až po spodnú úroveň zabezpečenia ´Prijať všetky cookies´; potom kliknite na Ok.

Chrome
1. Kliknite na 'Chrome menu' na lište vášho prehliadača
2. Vyberte 'Nastavenie'
3. Kliknite na 'Zobraziť pokročilé nastavenia'
4. V sekcii 'Súkromie´, kliknite na tlačidlo 'Zobraziť obsah'
5. V sekcii 'Cookies', vyberte 'Blokovať stránky od dátových nastavení'

Mozilla Firefox
1. Vyberte 'Nástroje' z hlavného panela nástrojov a potom 'Možnosti'
2. Kliknite na panel “Cookies” 
3. Vyberte panel 'Súkromie'
4. V sekcii 'Cookies' odškrtnite voľbu 'Povoliť cookies zo stránok'
5. Kliknite na 'OK'

Firefox 10
1. Zvoľte “Nástroje” a potom “Možnosti internetu”
2. Kliknite na panel “Cookies”
3. V sekcii “Sledovanie” zaškrtnite voľbu “Povedz stránkam, že si neprajem byť sledovaný”
4. Kliknite na “OK”

Safari 7
1. Zvoľte “Nástroje” a potom 'Preferencie'
2. Kliknite na panel “Zabezpečenie”
3. Pod voľbou “Povoliť Cookies” zaškrtnite “Nikdy”
4. Kliknite na X v pravom hornom rohu
 

V.

Právo na zmenu obsahu

5.1.      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stránky poistenie.sk a uvedený obsah upravovať či meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

VI.

Odkazy na ďalšie stránky

6.1.      Kliknutím na logá alebo webové stránky jednotlivých partnerských poisťovní a iných finančných inštitúcií, poprípade iné odkazy, uvedené na stránkach poistenie.sk, je možné opustiť stránky poistenie.sk. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazujú stránky prevádzkovateľa, nie sú webovými stránkami prevádzkovateľa, ale sú prevádzkované inými subjektmi a prevádzkovateľ z uvedených dôvodov nezodpovedá za ich obsah či informácie v nich obsiahnuté.

 

VII.

Tlač

7.1.      Užívateľ stránok poistenie.sk má po dojednaní ktoréhokoľvek produktu cez stránky poistenie.sk k dispozícii tlač všetkých potrebných dokumentov. Stránky majú vlastný tlačový štýl a formát. Stránky umožňujú užívateľovi zobrazený obsah bez akýchkoľvek úprav priamo vytlačiť.

VIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

8.1. Spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. ako prevádzkovateľ stránok poistenie.sk si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie podmienok použitia, pričom o zmenách bezodkladne informuje klientov formou zverejnenia zmien na webovej stránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových podmienok použitia strácajú platnosť pôvodné podmienky použitia.