Poslanci NR SR začnú rokovania envirom, prejdú k doprave

BRATISLAVA 16. októbra (WEBNOVINY) – Ťažké vykurovacie oleje budú patriť medzi nebezpečné látky. Vyplýva to z novely zákona o prevencii závažných priemyselných havárií z dielne ministerstva životného prostredia, ktorou poslanci otvoria druhý deň 25. schôdze Národnej rady SR.

Zmena vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok.

Slovensko musí smernicu transponovať do svojej legislatívy do 1. júna 2015.

Poslanci dnes prerokujú aj návrh zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach. Výrobcovia elektrických a elektronických zariadení budú mať podľa neho definované práva a povinnosti. Návrh si takisto dáva za cieľ definovať povinnosti splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora pri používaní určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a stanoviť činnosť orgánov dohľadu nad trhom pri kontrole dodržiavania povinností stanovených zákonom.

Parlament bude počas druhého rokovacieho dňa diskutovať aj o šiestich návrhoch noviel a zákonov predložených ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...