Preukazy ťažko zdravotne postihnutých treba vymeniť

BRATISLAVA 19. októbra (WEBNOVINY) – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR upozorňuje na to, že preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ŤZP/S), ktoré boli vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, platia len do konca tohto roka. Platí to aj v prípade, že je na preukaze uvedená platnosť „Bez časového obmedzenia“.

Tieto preukazy sa vymieňajú na oddeleniach posudkových činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu držiteľa na počkanie a bezplatne.

K výmene treba predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, identifikačný preukaz a fotografiu veľkosti 3 x 4 cm. Preukazy sa vymieňajú od 1. januára 2009, teda od účinnosti zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Ak držiteľ preukazu nepožiada o jeho výmenu do konca tohto roka, stáva sa tento preukaz neplatným a pre jeho opätovné získanie bude treba podať novú žiadosť, ktorá však bude spojená s opätovným posudzovaním zákonného nároku na vydanie preukazu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...