Sociálna poisťovňa viac kontroluje platby zamestnávateľov

BRATISLAVA 22. októbra (WEBNOVINY) – Sociálna poisťovňa (SP) zvyšuje svoju kontrolnú činnosť pri výbere poistného. Informovala tom Adriana Járošiová, ktorá je poverená vykonávaním funkcie riaditeľa odboru výberu poistného v SP.

Kým počas minulého roka pracovníci poisťovne skontrolovali priemerne mesačne 367 zamestnávateľov, v prvom polroku tohto roka išlo priemerne mesačne o 387 kontrol u zamestnávateľov a za júl až september priemerný mesačný počet kontrol dosiahol 652.

Za celý minulý rok pritom poisťovňa predpísala zamestnávateľom po kontrole poistné v objeme 1,95 mil. eur a za deväť mesiacov tohto roka ide o prostriedky v sume 2,7 mil. eur.

Poisťovňa od začiatku tohto roka do konca septembra podala na zamestnávateľov, teda na fyzické osoby alebo štatutárnych zástupcov firiem 4 183 trestných oznámení pre neplatenie poistného v celkovej sume nezaplateného poistného 34,7 mil. eur. Do konca júna pritom poisťovňa podala takmer 1,4 tisíc trestných oznámení a za júl až september zvyšných 2,8 tisíc trestných oznámení. Z celkového počtu podaných trestných oznámení bolo 929 prerušených, odložených, zastavených alebo odmietnutých. Následkom toho sa očakávaná suma z nezaplateného poistného znížila na takmer 29 mil. eur.

Po podaní trestného oznámenia zamestnávatelia zaplatili z celkovej sumy dlžného poistného 3,85 mil. eur. V šiestich prípadoch už boli neplatiči poistného právoplatne odsúdení. Poisťovňa podáva trestné oznámenie na zamestnávateľov, fyzické osoby alebo štatutárnych zástupcov v súvislosti s neplatením a neodvádzaním poistného a príspevkov na dôchodkové starobné sporenie, ak neodviedli poistné v období troch mesiacov v sume nad 2 660 eur.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...