Tri štvrtiny Slovákov nemajú osobný finančný plán

BRATISLAVA 26. októbra (WEBNOVINY) – Aj napriek tomu, že takmer deväť z desiatich Slovákov si sporí, finančný plán zostavený odborníkom má len asi štvrtina z nich. V oblasti poradenstva častejšie veria bankovým inštitúciám.

Finančný plán od nich má, alebo o ňom uvažuje 57 % Slovákov. Služby investičného odborníka využíva alebo plánuje využiť 46 % opýtaných.

Takmer polovica slovenskej populácie však využitie finančného poradenstva vôbec neplánuje. Vyplynulo to z prieskumu investičnej skupiny Pioneer Investments.

Z prieskumu taktiež vyplynulo, že takmer štvrtina Slovákov má úspory vo výške troch až šiestich mesačných príjmov a asi jedna pätina má k dispozícii finančnú rezervu vyššiu, než je ich polročný príjem. Ako najčastejšiu formu sporenia používa viac ako 70 % Slovákov bežný bankový účet. Investičné nástroje, ako sú napríklad podielové fondy, využívajú viac muži (13 %). Naopak, u žien majú len minimálnu dôveru (8 %). „Ženy sa v oblasti investovania a nakladania s financiami všeobecne považujú za opatrnejšie,“ povedal Country Manager Pioneer Investments SR Miroslav Ovčarik.

Finančný plán od banky alebo investičného poradcu má 28 % mužov a 23 % žien. O využití služieb finančného poradenstva uvažuje ďalšia zhruba štvrtina opýtaných. Naopak, takmer polovica respondentov, častejšie ženy, uviedla, že nič také ani v budúcnosti neplánuje. Najzodpovednejšie sa k svojim financiám správajú obyvatelia Bratislavy, kde má osobný finančný plán zostavený bankou 38 % respondentov a od investičného odborníka 32 % opýtaných. Finančné poradenstvo využívajú častejšie tiež stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaní občania.

Prieskum o sporení slovenskej populácie realizovala investičná skupina Pioneer Investments v spolupráci s agentúrou Sofres Factum v auguste 2013 na vzorke 526 mužov a žien vo veku od 18 do 65 rokov.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...