Väčšina Slovákov si myslí, že euro pomohlo zmierniť krízu

BRATISLAVA 28. októbra (WEBNOVINY) – Väčšina občanov Slovenska si myslí, že euro pomohlo zmierniť negatívne dopady krízy. Vyjadrilo sa tak 51 % opýtaných Slovákov. O opaku je presvedčených 38 %.

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Eurobarometer. Prieskum sa konal 7. až 23. júna tohto roku na vzorke skoro 27 tis. občanov v celej EÚ, pričom na Slovensku to bolo 1 000 obyvateľov.

„Euro absolútne pomohlo v kríze, zjednocuje Európsku úniu,“ povedal na pondelkovej tlačovej konferencii k výsledkom prieskumu europoslanec Peter Šťastný. Euro podľa neho výrazne prispieva k investičnej atraktívnosti Slovenska.

Spoločná euromena kryje

Europoslanec Sergej Kozlík označil za výhodu eura to, že je pevnou menou. „Je pre nás výstavné, kryje 25 % finančných operácií, je významným menovým nástrojom,“ uviedol Kozlík. Pozitívny názor na úlohu eura radí Slovensko podľa výsledkov prieskumu na druhú priečku, hneď za Írsko. Oproti roku 2011 prejavilo dôveru voči euru o 4 % viac občanov Slovenska. Európsky priemer pri hodnotení pozitívnych vplyvov eura počas krízy sa pritom podľa prieskumu pohybuje na úrovni 38 %.

Ďalšou skúmanou oblasťou bol postup pri ochrane krajiny pred súčasnou hospodárskou krízou. Medzi Slovákmi prevláda názor, ktorý pred izolovanými opatreniami vlády uprednostňuje koordinovaný postup členských štátov EÚ. Podľa prieskumu sa tak vyjadrilo 54 % Slovákov. Naopak vlastné izolované opatrenia vlády v boji proti súčasnej kríze podporuje 39 % občanov Slovenska. Európsky priemer , ktorý sa vyjadril za spoločné opatrenia, sa pohybuje podľa Eurobarometra na úrovni 50 %, zatiaľ čo 41 % obyvateľov EÚ sa domnieva, že by boli lepšie chránení, ak by ich krajina riešila túto problematiku izolovane.

Bankový dohľad a nezamestnanosť

Bankový dohľad bude podľa 54 % respondentov účinnejší skôr na úrovni Európskej únie, než na národnej úrovni. Väčšina občanov EÚ, a to 57 %, si myslí, že podpora pre banky v ťažkostiach bude tiež účinnejšia na úrovni EÚ ako na národnej úrovni. Na otázku o zárukách za vklady klientov v bankách 47 % opýtaných uvádza, že opatrenia na európskej úrovni by boli účinnejšie ako opatrenia na úrovni národnej, zatiaľ čo 45 % uviedlo opak. Pri informácii, že rozpočet EÚ predstavuje zhruba 1 % z celkového HDP krajín, 39 % všetkých respondentov ohodnotilo tento podiel ako primeraný, 22 % ako príliš malý a 13 % ako príliš veľký, odpovedať nevedelo 26 %. Na Slovensku tento podiel ako primeraný vníma 48 %, ako príliš malý 21 %, naopak ako príliš veľký 13 % respondentov. Odpovedať nevedelo 18 % opýtaných.

Pre 74 % všetkých účastníkov prieskumu je politika pracovných miest a boja proti nezamestnanosti stále na vrchole zoznamu prioritných politík. Za prioritnú ju považuje aj 79 % Slovákov. „Našou úlohou je hľadať riešenia v harmonizácii politík, ktoré doteraz ešte harmonizované nie sú. Príkladom je sociálna politika,“ uviedla k výsledkom prieskumu europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová. Pri otázke, kto bude schopný najefektívnejšie ochrániť občanov pred negatívnymi vplyvmi globalizácie uprednostnilo 49 % všetkých opýtaných národné vlády, rovnako 49 % viac dôveruje Európskej únii. Slováci v tomto smere dôverujú viac EÚ, a to 55 %, kým národnej vláde dôveruje 38 % opýtaných Slovákov.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...