ACTA obsahuje nepresnosti, tvrdí minister Miškov

BRATISLAVA 20. februára (WEBNOVINY) – Sporná obchodná dohoda ACTA v súčasnej podobe neprináša okrem represívnych opatrení aj efektívne a pozitívne zmeny v lepšej ochrane práv duševného vlastníctva.

Vyhlásil to na pondelkovej diskusii minister hospodárstva Juraj Miškov, pretože v tejto podobe obsahuje nepresnosti, ktoré v sebe môžu skrývať riziká. Miškov tvrdí, že jeho postoj ku dohode ACTA je od samého začiatku jednoznačný.

„Nepodporím dohodu, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom okliešťovať základné ľudské práva, predovšetkým slobodu a súkromie jednotlivca a ktorá bude nadraďovať ochranu duševného vlastníctva nad tieto základné ľudské práva. Som presvedčený, že slovenský právny poriadok a slovenská legislatíva zatiaľ dostatočne fungujú aj bez tejto dohody,“ uviedol Miškov.

Brusel dohodu obhajuje

„ACTA nezmení ani čiarku v legislatíve, ktorá sa v súčasnosti týka európskych občanov,“ skonštatoval Pedro Velasco z generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre obchod.

Zástancovia dohody však tieto tvrdenia odmietajú. „Čokoľvek bolo protiprávne pred prijatím ACTA zostane protiprávne aj po prijatí dohody a naopak, čo bolo legálne, zostane legálne,“ povedal Velasco.

Podľa neho prijatím ACTA sa nebudú narušovať ani iným spôsobom okliešťovať základné ľudské práva, nakoľko dohoda navyše obsahuje mnohé záruky pre zachovanie a ochranu základných ľudských práv, ako je sloboda prejavu či ochrana súkromia.

Presvedčenie o prínose nových pravidiel

„Slovenský autorský zákon by nebolo v súvislosti s prijatím ACTA meniť,“ povedala na diskusii generálna riaditeľka sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR Nataša Slavíková. Podľa Slavíkovej ľudia nadobudli presvedčenie, že ACTA prinesie nové pravidlá.

„Bežní ľudia však nemajú dostatočné právne znalosti na to, aby vedeli dohodu správne interpretovať,“ dodala. Súhlasí s ňou aj predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva Darina Kyliánová. „My z úradu nemáme žiadne problémy so znením dohody,“ skonštatovala.

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Kristiána Takáča je otázne, prečo musíme prijať dohodu, ktorá neprinesie žiadne zmeny. „Hovorí sa, že dohoda ACTA nič nemení. Pritom je však absolútne jednoznačné, že členským štátom ponecháva obrovský priestor na to, ako túto dohodu implementovať, záleží teda na tom, ako sa vykonávacími predpismi postavia k jej zavedeniu,“ uviedol. Podľa Takáča ju preto treba konkretizovať.

Podľa viacerých účastníkov diskusie slovenská legislatíva obsahuje už minimálne 97 % opatrení opísaných v dohode ACTA. Zhodli sa však na tom, že ministerstvo si už v januári malo nechať vypracovať dopadovú štúdiu dohody. „Nesprávna interpretácia tejto dohody nastala práve preto, že neexistovala žiadna analýza,“ myslí si riaditeľ Slovenského ochranného zväzu autorského Vladimír Repčík.

Medzinárodná dohoda ACTA podľa Európskej komisie dodržiava všetky základné práva, ako je právo na súkromie, sloboda prejavu a ochrana údajov. Nesúhlasí ani s tvrdeniami, že prijatím zmluvy sa obmedzí prístup k internetu a zavedie cenzúra webových stránok.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...