Agentúra Fitch potvrdila hodnotenie Bulharska

BRATISLAVA 15. júla (WEBNOVINY) – Medzinárodná ratingová agentúra Fitch v nedeľu potvrdila rating dlhodobých záväzkov Bulharska v cudzej mene na úrovni BBB- a dlhodobý rating záväzkov v domácej mene ponechala na stupni BBB.

Výhľad oboch ratingov je stabilný. Bulharsko má na úrovni 18,5 % druhý najnižší verejný dlh v EÚ a pod hranicou 20 % by sa mal udržať aj v rokoch 2013 až 2015, uviedla agentúra v zdôvodnení svojho rozhodnutia.

Hrubý domáci produkt (HDP) na hlavu v najchudobnejšej členskej krajine EÚ však zodpovedá iba 47 % priemeru európskej dvadsaťsedmičky. Agentúra Fitch prognózuje, že reálny HDP Bulharska v roku 2013 posilní o 1 %, v roku 2014 sa zväčší o 1,7 % a v roku 2015 zrýchli rast na 2,3 %.

Hospodársky rast tak bude podľa agentúry pravdepodobne príliš slabý na to, aby výraznejšie zmiernil príjmové nerovnosti.

Politickú a inštitucionálnu stabilitu krajiny upevňuje členstvo v EÚ. Bulharsko má tiež dobre kapitalizovaný bankový sektor s fungujúcim dohľadom. Nesplácané pôžičky tvorili v apríli tohto roku 16,9 % celkového úverového portfólia bánk. Vysokú mieru klasifikovaných úverov však banky kompenzujú primeranými rezervami.

Stabilný výhľad znamená, že agentúra v najbližšom čase nepočíta s jeho zmenou. Ratingy Bulharska by sa však mohli dostať pod tlak v prípade novej eskalácie dlhovej krízy v eurozóne, upozorňuje Fitch.

Zlepšenie ratingu považuje agentúra v strednodobom horizonte za možné v prípade, ak krajina uskutoční kľúčové štrukturálne reformy, ktoré by viedli k silnejšiemu a udržateľnému hospodárskemu rastu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...