Agentúra Fitch potvrdila ratingy Veľkej Británie

BRATISLAVA 19. decembra (WEBNOVINY) – Medzinárodná ratingová agentúra Fitch potvrdila dlhodobý emisný rating (IDR) Veľkej Británie v zahraničnej aj domácej mene na stupni AA+ so stabilným výhľadom. Rating nadriadených nezabezpečených záväzkov krajiny v zahraničnej aj domácej mene agentúra tiež potvrdila na úrovni AA+. Stropný rating Británie potvrdila na stupni AAA a krátkodobý emisný rating v zahraničnej mene na úrovni F1+.

„Zotavovanie ekonomiky Veľkej Británie od nášho predošlého posudzovania v apríli 2013 posilnilo. Kvartálny rast hrubého domáceho produktu (HDP) sa zrýchlil na úroveň 0,7 % v druhom kvartáli 2013 a na 0,8 % v treťom štvrťroku 2013,“ uviedla agentúra. Fitch pritom predpokladá, že hospodárske oživenie krajiny v tomto roku vyplýva prevažne z vývoja ekonomického cyklu a jeho motorom je silnejšia spotreba domácností a investície do bytovej výstavby.

Agentúra Fitch zároveň potvrdila dlhodobý emisný rating (IDR) britskej centrálnej banky, Bank of England, na stupni AA+ a krátkodobý rating nezabezpečených nadriadených záväzkov na úrovni F1+. Výhľad ratingov je stabilný. Agentúra konštatovala, že dlhodobý emisný rating Bank of England priamo súvisí s hodnotením úverovej spoľahlivosti britskej vlády.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...