Agentúra Fitch určila rating SPP Distribúcia na úrovni A-

3.10.2013

LONDÝN 3. októbra (WBNOVINY) – Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings pridelila spoločnosti SPP Distribúcia a.s. (SPPD) dlhodobý emisný rating (IDR) na stupni A- a zaradila ho do procesu revízie.

Rating spoločnosti je viazaný na IDR Slovenského plynárenského priemyslu (SPP).

Agentúra Fitch v septembri oznámila, že pokračuje v revízii dlhodobého emisného ratingu (IDR) v zahraničnej a domácej mene Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) s možnosťou jeho zníženia.

V súčasnosti má firma tento rating od agentúry Fitch na stupni A-. Revízia ratingu, ktorá sa začala 20. decembra 2012, je odzrkadlením toho, že stále existuje možnosť vnútornej reštrukturalizácie SPP po vlastníckej zmene z januára 2013.

Podľa agentúry Fitch je distribúcia plynu predvídateľná a rating spoločnosti podporujú regulované činnosti spoločnosti, ako aj stabilný a predvídateľný cash flow.