Agentúra Fitch zhoršila rating VÚB banky

BRATISLAVA 21. marca (WEBNOVINY) – Medzinárodná ratingová agentúra Fitch vo štvrtok zhoršila dlhodobý emisný rating (IDR) slovenskej Všeobecnej úverovej banky (VÚB) a slovinskej banky Banka Koper na stupeň BBB z úrovne BBB+.

Dlhodobý emisný rating maďarskej banky CIB Bank znížila na úroveň BBB- zo stupňa BBB. Výhľad ratingov všetkých týchto troch bánk je negatívny. Zhoršenie dlhodobých emisných ratingov nasleduje po tom, ako agentúra Fitch zhoršila hodnotenie úverovej spoľahlivosti talianskej banky Intesa Sanpaolo, ktorá je ich materskou spoločnosťou.

Agentúra týmto trom bankám potvrdila podporný rating na stupni 2, čo odzrkadľuje jej názor, že Intesa bude naďalej výrazne orientovaná na podporu svojich dcér v regióne strednej a východnej Európy. Ratingy VÚB a bánk Banka Koper a CIB Bank by sa mohli stabilizovať na terajších úrovniach, ak agentúra zmení výhľad ratingu banky Intesa na stabilný.

Výhľad ratingu VÚB by sa na stabilný mohol revidovať aj v prípade, ak Fitch po získaní dodatočných informácií od banky dospeje k záveru, že samostatný profil VÚB je oprávnením na to, aby dlhodobý IDR banky bol na stupni BBB so stabilným výhľadom. Známky individuálnej bonity troch dcér talianskej Intesa Sanpaolo (tzv. viability rating) agentúra nemenila.

VÚB banka má pobočku aj v Českej republike a je 100-percentným vlastníkom dcérskych spoločností, ako Consumer Finance Holding, VÚB Asset Management, VÚB Factoring, VÚB Leasing a Recovery. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS s 50-percentným podielom.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...