Agentúra Fitch zhoršila výhľad ratingu Veľkej Británie

15.3.2012

LONDÝN 15. marca (WEBNOVINY) – Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila dlhodobý emisný rating v domácej a zahraničnej mene Veľkej Británie na stupni AAA, zhoršila však jeho výhľad zo stabilného na negatívny.

Agentúra tiež potvrdila krajine stropný rating na stupni AAA a krátkodobý rating v zahraničnej mene na stupni F1+. Potvrdenie ratingu Británie odzrkadľuje pokrok, ktorý vláda uskutočnila pri znižovaní štrukturálneho rozpočtového deficitu, a dôveryhodnosť snáh vlády v oblasti fiškálnej konsolidácie. Rating krajiny na stupni AAA podopiera vysokopríjmová, diverzifikovaná a flexibilná ekonomiky a rovnako aj politická a sociálna stabilita, uvádza agentúra Fitch.

Agentúra ako dôvod zhoršenia výhľadu ratingu uvádza veľmi obmedzený fiškálny priestor na zvládnutie ďalších nepriaznivých ekonomických šokov v podobe rastúcej úrovne dlhov a potenciálneho slabšieho ekonomického oživovania, než sa v súčasnosti prognózuje. Agentúra tiež pozoruje značnú neistotu pri výhľade na ekonomiku a rozpočet a vidí tiež riziká pre ekonomické oživenie v podobe pretrvávajúcich problémov v eurozóne.