Agentúra Fitch zvýšila ratingové hodnotenie Grécka

BRATISLAVA 14. marca (WEBNOVINY) – Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings zvýšila dlhodobý emisný rating (IDR) Grécka v domácej a zahraničnej mene z úrovne obmedzenej platobnej neschopnosti (restricted default) na stupeň B-.

Týmto ratingovým hodnoteniam priradila agentúra stabilný výhľad. Krátkodobý rating krajiny v zahraničnej mene agentúra Fitch zvýšila zo stupňa C na stupeň B a a stropný rating, ktorý majú všetky krajiny eurozóny, potvrdila na stupni AAA.

Dôvodom na zvýšenie ratingu bolo oficiálne potvrdenie účasti až deväťdesiatich šiestich percent veriteľov krajiny na výmene vládnych dlhopisov. Agentúra v stanovisku uvádza, že výmena dlhopisov výrazne vylepšila grécky dlhový profil a znížila riziko návratu problémov s refinancovaním vládneho dlhu v najbližšom čase.

Výmena dlhopisov medzi Aténami a ich súkromnými veriteľmi je kľúčovým prvkom širšej zahraničnej pomoci Grécku, ktorej cieľom je predísť neriadenému bankrotu krajiny. Európska únia a Medzinárodný menový fond rozhodli, že úspešná výmena dlhopisov je podmienkou pre definitívne schválenie pomoci Aténam v sume 130 mld. eur, ktorú odsúhlasili ešte minulý mesiac

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...