Agrosektor stále trpí, Slovensko nie je sebestačné

BRATISLAVA 27. februára (WEBNOVINY) – Nepriaznivý stav agrosektora naďalej pretrváva, okrem klesajúcej živočíšnej výroby sa negatívne trendy objavili aj v rastlinnej produkcii, kde stúpa podiel obilnín a olejnín na úkor ostatných plodín.

Informoval o tom Milan Semančík, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

„Nepriaznivo sa vyvíja zahraničný obchod s poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami, keď z krajiny vyvážame predovšetkým základné suroviny a dovážame hotové výrobky s vyššou pridanou hodnotou,“ uviedol Semančík.

Tá sa podľa jeho slov následne tvorí v zahraničí a neprispieva tak k rozvoju slovenskej ekonomiky. „Slovensko tak navyše stratilo sebestačnosť v produkcii základných potravín, čo je na zamyslenie v období, keď sa voda, energia a potraviny čoraz zjavnejšie stávajú strategickými komoditami,“ dodal.

Semančík podotkol, že dobrovoľné zavedenie stropov priamych platieb stále nie je isté, keďže v poľnohospodárskom výbore Európskeho parlamentu sa objavili silné hlasy za povinnú aplikáciu tohto režimu vo všetkých členských štátoch.

„V takom prípade by to podľa prepočtov Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva postihlo 0,79 % podnikateľských subjektov, obhospodarujúcich 3,39 % pôdneho fondu v Slovenskej republike,“ uzavrel Semančík.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...