Ako môže poznanie mozgu a mysle pomôcť manažérom?

9.10.2012

BRATISLAVA 9. októbra (WBN/PR) – Nový špecifický nástroj na posúdenie manažérov a lídrov dnes oficiálne predstavil slovenský Amrop na ďalšom zo série odborných podujatí Coffee time with Amrop. Keďže touto aktivitou tradične spája zdieľanie nových poznatkov s dobrou kávou a príležitosťou na oddych, tentoraz sa uskutočnilo v priestoroch bratislavského Body & Energy Clubu.

„V našej praxi sme sa stretli s množstvom manažérov, ktorí sa trápili s procesom zmeny, pretože sa príliš sústreďovali na riadenie správania. Vo svete však funguje odlišný a oveľa efektívnejší postup založený na používaní sily myšlienok,“ povedal o inovovanej službe Igor Šulík, Managing Partner Amropu. „Nový nástroj vychádza z analýz vnútorného prostredia organizácie a na rozdiel od tradičných prístupov využíva poznatky neurovedy o špecifikách ľudskej mysle, ktoré determinujú správanie jednotlivca.“

Ambíciou služby Context Driven Leadership Assessment je nájsť odpoveď na otázku, do akej miery je konkrétny manažér s jedinečným súborom skúseností a znalostí, úrovňou rozvinutosti kompetencií, predpokladmi, talentom, osobnostným nastavením a so špecifickým typom myslenia v súlade s celkovým vnútorným prostredím a potrebami spoločnosti, pre ktorú pracuje, resp. mieni pracovať. Všetky sledované charakteristiky sa vzťahujú na ciele a strategické zámery danej spoločnosti a očakávania kladené na dané pracovné miesto. V ďalšom kroku je celkom logicky nástrojom na identifikovanie možného priestoru na zblíženie dvoch kľúčových prostredí – t. j. firemného a individuálneho, a predstavenie metód na dosiahnutie želaného stavu.

Jedinečné hodnotenie manažérov a lídrov založené na analýze štyroch kontextov (kontext stavu a situácie organizácie, kontext mozgu a mysle jednotlivca, kontext konkrétnej pracovnej pozície a kontext kompetencií) môže organizáciám a ich manažérom pomôcť dostať sa na inú úroveň. Objaviť vplyv pozitívneho myslenia na mozog manažéra, hybné sily motivácie, potrebu empatie a nazerania na veci z perspektívy druhých i silu intuície. Ako dodal Igor Šulík, v skutočnosti to však znamená, že manažéri budú musieť v dôsledku týchto poznatkov výrazne upraviť spôsoby svojej práce, ak budú chcieť byť úspešní.

Prezentácia Context Driven Leadership Assessment »»»