Ako sa dá brániť voči exekúcii?

BRATISLAVA 20. marca (WEBNOVINY) – Doporučená zásielka od exekútora nepoteší nikoho z nás. Jej ignorovaním však nič nevyriešite a môžete sa ním pripraviť o možnosť účinnej obrany proti exekúcii.

Poznáte aké kroky môže exekútor voči vám podniknúť a aké sú vaše možnosti? Na čo má exekútor právo?

Jednou z najdôležitejších vecí, ktorú si treba uvedomiť je, že jednou zo základných právomocí exekútora je vyžadovanie súčinnosti pri úhrade dlhu od povinného. Exekútor vás môže napríklad predvolať na vypočutie, alebo požiadať vyhlásenie o vašom majetku.

Na výzvu exekútora máte povinnosť odpovedať do jedného týždňa od jej obdržania. Ak by ste tak neurobili, prípadne by ste v odpovedi úmyselne uviedli nepravdivé alebo neúplné údaje, na návrh exekútora vám môže súd uložiť pokutu až do výšky 820 eur, a to aj opakovane.

Uvádzať nepravdivé alebo neúplné údaje sa vám neoplatí hlavne pri vyhlásení o majetku, keďže exekútor si to môže jednoducho overiť napríklad na katastri nehnuteľností, v obci, banke, na polícii alebo pošte. Ak by ste sa na opakovanú výzvu exekútora pred neho nedostavili, môže vás dať predviesť policajným zborom.

Ďalšou právomocou exekútora je určiť spôsob, akým sa vykoná exekúcia. Jedna exekúcia pritom môže byť vykonaná aj niekoľkými spôsobmi (napr. predajom hnuteľného majetku, exekúciou peňazí z účtu, atď.). Exekútor by mal, pri voľbe spôsobu výkonu exekúcie, určiť taký spôsob exekúcie, ktorý, pri plnom uspokojení veriteľa, v čo najmenšej možnej miere zasiahne povinného.

Celý článok a viac informácií nájdete —>> TU.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...