Ako zabezpečiť anonymitu vlastníctva spoločnosti

BRATISLAVA 8. mája (WEBNOVINY) – Mnoho podnikateľov rieši pri svojom podnikaní otázku „neviditeľnosti“. Dôvodov môže byť veľa. Môžu byť špekulatívne, ale aj úplne oprávnené.

Môžeme sa napríklad stretnúť s prípadmi, kedy sa snaží „neviditeľne“ podnikať osoba, ktorej to zakazuje zákon (napríklad v prípade výkonu služby vo verejnom záujme, teda ak má pracovný pomer v štátnej službe). Môže ísť ale aj o prípad súkromnej sféry, kedy to osobe zakazuje pracovná zmluva, resp. interné pracovnoprávne predpisy.

V obchodnom práve zase platí zákaz konkurencie štatutárov. Mnohokrát sa možno stretnúť i s prípadom, že osoba, ktorá má pozíciu spoločníka, by nemala nárok na dávku od štátu.

Viac sa dočítate —-> v tomto článku

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...