Američania pracujúci na Slovensku môžu čerpať dávky

BRATISLAVA 5. februára (WEBNOVINY) – Občania Spojených štátov amerických (USA) zamestnaní na Slovensku zrejme dostanú možnosť uplatniť v Sociálnej poisťovni svoje nároky na dávky zo systému dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia a poistenia v nezamestnanosti.

Vyplýva to z návrhu zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení, ktorý predložil rezort práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.

Na základe zmluvy by mali dostať rovnaké práva uplatniť si nároky na dávky aj občania Slovenska zamestnaní v Spojených štátoch amerických. Nárok na dávky sociálneho poistenia si však budú môcť uplatniť len tí ľudia, ktorým v druhom zmluvnom štáte poistenie trvalo aspoň jeden a pol roka.

„Predpokladá sa, že na základe návrhu zmluvy bude počas tohto roka priznaných 20 starobných dôchodkov v sume 410 eur, čo zodpovedá priemernej výške novopriznaného starobného dôchodku,“ uvádza ministerstvo práce a sociálnych vecí k nárokom občanov USA na Slovensku.

Keďže koncu minulého roka pracovalo na Slovensku 279 občanov USA, výdavky Sociálnej poisťovne na nemocenské dávky, úrazové dávky a dávky v nezamestnanosti budú podľa ministerstva práce a sociálnych vecí zanedbateľné.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...