Aparát sa nafúkne, vicepremiér Vážny si posvieti na projekty

28.11.2012

BRATISLAVA 28. novembra (WEBNOVINY) – Podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny (Smer-SD), ktorého prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval do funkcie 26. novembra, má už aj svoj štatút. Vláda v stredu schválila s pripomienkami pôsobnosť a úlohy svojho nového, pätnásteho člena na návrh premiéra Roberta Fica.

Vážny bude na poste vicepremiéra na Úrade vlády SR hlavne zabezpečovať koordináciu veľkých investičných projektov štátu s predpokladanými nákladmi nad 1 mld. eur. Dohliadať bude aj na veľké investičné projekty pri očakávaných nákladoch do 1 mld. eur, a to na základe rozhodnutia vlády.

V jeho kompetencii však bude iba koordinácia investičných projektov, ktoré nie sú spolufinancované z peňazí Európskej únie (EÚ). Pôjde najmä o strategické projekty v energetike a pri plánovanej výstavbe širokorozchodnej železnice cez Slovensko.

Vážny pomôže s Partnerskou dohodou

Vicepremiér pre investície bude zároveň spolupracovať pri koordinácii prípravy Partnerskej dohody na roky 2014 až 2020 a z tohto dôvodu sa stal podpredsedom Rady vlády SR pre prípravu spomínanej dohody.

Popritom bude spolupracovať pri koordinácii využívania finančných prostriedkov EÚ v nasledujúcom programovom období 2014 až 2020. Tieto činnosti v súčasnosti vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Zo štatútu podpredsedu vlády pre investície ďalej vyplýva, že bude hodnotiť reálnosť a potrebu veľkých investičných projektov, ako aj predkladať vláde štúdie uskutočniteľnosti s konkrétnymi návrhmi financovania a návrhmi na výstavbu.

Jeho úlohou bude tiež vypracovávať Stratégiu hospodárskeho rozvoja Slovenska, ktorá má obsahovať koncepcie rozvojových programov v oblasti hospodárstva a ekonomiky. Vážny má ambíciu, aby Stratégiu hospodárskeho rozvoja Slovenska do roku 2030 schválila nielen vláda, ale podporilo celé politické spektrum.

Počiatkovi sa kompetencie vicepremiéra nepáčia

Návrh štatútu podpredsedu vlády pre investície pôvodne počítal s tým, že prípravu Partnerskej dohody a čerpanie eurofondov v ďalšom období bude priamo koordinovať.

Ministerstvo dopravy malo k tomu zásadné pripomienky, ale výhrady malo aj voči tomu, aby vicepremiér koordinoval veľké investičné projekty. Rezort na čele s Jánom Počiatkom to označil za rozpor so zákonom o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ, ako aj so zákonom o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Ustanovenia štatútu podľa ministerstva dopravy zasahujú do jeho kompetencií v oblasti prípravy a realizácie veľkých investičných a dopravných projektov, ako aj pri koordinácii využívania finančných zdrojov EÚ. Počiatek preto žiadal rozšíriť pôsobnosť vicepremiéra pre investície aj o koordináciu čerpania eurofondov v terajšom programovom období 2007 až 2013.

„Úzka prepojenosť a vzájomná spolupráca medzi zložkami Centrálneho koordinačného orgánu vykonávajúcimi činnosti v oblasti koordinácie programového obdobia 2007 – 2013 s odborným personálom koordinujúcim prípravu nového programového obdobia vytvára základný predpoklad úspešnosti negociácií a prípravy strategických dokumentov pre programové obdobie 2014 – 2020,“ uviedol v pripomienke Počiatek.

Poukázal aj na názor eurokomisára pre regionálnu politiku Johannesa Hahna, ktorý neodporučil existenciu dvoch centrálnych koordinačných orgánov z dôvodu nedostatku kvalifikovaného personálu. Zároveň navrhol ponechanie exitujúcej štruktúry sekcie koordinácie fondov EÚ na ministerstve

K návrhu štatútu podpredsedu vlády pre investície prišlo spolu sedemnásť pripomienok, z toho tri zásadné. Úrad vlády akceptoval dvanásť pripomienok, čiastočne jednu a neakceptoval štyri, vrátane troch zásadných. Ministerstvo dopravy malo päť pripomienok, z toho tri zásadné, pričom rozpor bol odstránený na rokovaní 27. novembra.

Plnenie úloh podpredsedu vlády pre investície organizačne a technicky zabezpečuje Úrad vlády SR. V úrade Vážneho je momentálne pätnásť zamestnancov, z nich tretina by sa mala venovať príprave Partnerskej dohody na budúce programové obdobie eurofondov. Ďalší by mali mať na starosti strategické investície. „Každý bude poverený jednou z investícií a bude ju v spolupráci s príslušným rezortom posúvať dopredu,“ uviedol Vážny po svojom vymenovaní.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.