ASB GALA večer 2012 – Slávnostné vyhlásenie ocenení

23.5.2012

BRATISLAVA 23. mája (WBN/PR) – Vydavateľstvo JAGA v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizovali 22. mája 2012 v poradí už 6. ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu.

Vyvrcholením podujatia pod názvom ASB GALA večer 2012 bolo vyhlásenie výsledkov hlasovania odbornej poroty a verejnosti v kategóriách:
• ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2012
• ASB Developer roka 2012
• ASB Stavebná firma roka 2012

ASB GALA večer je prestížne podujatie s cieľom oceniť osobnosti a firmy pôsobiace v oblasti architektúry a stavebníctva a jeho poslaním je zároveň aj poukázať na aktuálne dianie v tejto oblasti. Počas galavečera boli vyhlásené aj výsledky hlasovania verejnosti, ktoré prebiehalo na odbornom portáli www.asb.sk.

Rozhodnutie o tom, ktoré osobnosti a subjekty sa stanú laureátmi týchto prestížnych cien, mala vo svojich rukách koncom roka 2011 nominačná komisia. Víťazov a výhercov hlavných cien následne určila odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr. Počet subjektov, ktoré sa zapojili do hodnotenia v projekte ASB GALA a vyjadrili svoj názor, sa blíži tento rok k počtu 100. Na portáli www.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili víťazi internetovej ceny.

Hlavné ceny získali:
• ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2012
Ing. arch. Peter Bouda
• ASB Developer roka 2012
HB REAVIS GROUP, s. r. o.
• ASB Stavebná firma roka 2012
INGSTEEL, s. r. o.

Z hlasovania verejnosti vzišli a ocenenie získali títo víťazi:
• ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk
Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD.
• ASB Developer roka podľa www.asb.sk
IN VEST, s. r. o.
• ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk
Doprastav, a. s.

Spestrením slávnostného ASB GALA večera 2012, ktorý sa konal v priestoroch Ateliéru Babylon v Bratislave pre vyše 200 hostí bola anglická speváčka Nicole Lawrence. Oficiálnu časť večera moderoval Matej Šišolák.