Automobilky držia priemysel Slovenska na dvojcifernom raste

9.8.2012

BRATISLAVA 9. augusta (WEBNOVINY) – Slovenský priemysel si naďalej udržuje solídnu dynamiku.

Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR totiž priemyselná produkcia v júni naďalej rástla dvojciferným tempom a medziročne po očistení o vplyv počtu pracovných dní stúpla o 11,3 %.

V máji dosiahol rast priemyselnej produkcie 11,1 %. Júnový vývoj priemyselnej produkcie ovplyvnil medziročný rast v priemyselnej výrobe o 14,1 % a pokles v ťažbe a dobývaní o 20,7 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 4,2 %.

V medzimesačnom porovnaní po zohľadnení sezónnych vplyvov však produkcia v priemysle spomalila, keď v júni oproti máju klesla o 1,4 %. Za pozitívnymi výsledkami priemyslu stáli pritom predovšetkým automobilky. Produkcia vo výrobe dopravných prostriedkov totiž v júni medziročne stúpla až o 50,9 %.

Nasledovala výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov s rastom o 12 %, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov s 4,9 %, výroba elektrických zariadení s 6,3 % a výroba drevených a papierových výrobkov, tlač s rastom o 2,4 %.

Dopady krízy sú citeľné

Objem produkcie sa znížil najmä vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 4,2 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 15 %. Momentálnu dominanciu rastu produkcie automobiliek dokazuje aj skutočnosť, že vo väčšine ostatných odvetví výroba klesala.

„Horšou správou je, že ostatné sektory cítia dopady pokračujúcich problémov v eurozóne a slabnúceho zahraničného dopytu v oveľa väčšej miere. Odhliadnuc od výrazne pozitívneho vplyvu automobiliek, kumulatívna produkcia v zostávajúcich priemyselných sektoroch mierne klesla,“ komentoval zverejnené údaje analytik ING Eduard Hagara.

Vďaka automobilkám sa tak podľa neho v tomto roku rast hrubého domáceho produktu udrží v pozitívnych číslach. Rast sústredený v jednom sektore však nedokáže generovať dostatok nových pracovných miest a bez znižovania nezamestnanosti nemožno očakávať podporu pre ekonomiku aj zo strany domáceho dopytu.

Ako dodala analytička Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová, v júli môže rast priemyselnej výroby ešte zrýchliť pre posun dovoleniek z júla na august u jednej zo slovenských automobiliek. „Aj keď Štatistický úrad sezónne očisťuje dáta, posun dovoleniek môže spôsobiť vyšší medziročný rast v júli a následne nižší v auguste,“ konštatuje.

Produkcia pokračuje v raste

Spomalenie priemyslu však možno časom očakávať aj na Slovensku. Sentiment v slovenskom priemysle totiž v júli klesol, rovnako európske predstihové indikátory naznačujú ďalšie spomalenie priemyslu v eurozóne.

„Predpokladáme, že spomalenie sa premietne aj do slovenských čísiel v štvrtom štvrťroku,“ dodala Valachyová.

V priemere za celý prvý polrok vzrástol index priemyselnej produkcie medziročne o 10,1 %, z toho v priemyselnej výrobe o 12,5 %. Produkcia bola nižšia v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,5 %, v ťažbe a dobývaní o 8,5 %.

Celkový prírastok produkcie súvisel hlavne so zvýšením vo výrobe dopravných prostriedkov o 42 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 3,9 %, výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovaných o 5,1 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 9,6 % a vo výrobe elektrických zariadení o 10,3 %.

Produkcia klesla najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 15,1 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 15,7 %. Produkcia v slovenskom priemysle tak pokračuje v raste napriek zmierneniu dynamiky v závere minulého roka.

Aktuálne jej pomáhajú predovšetkým odštartované nové projekty v automobilovom priemysle. Kým v roku 2009 ešte priemyselná produkcia vplyvom prepadu zahraničného dopytu pre hospodársku krízu medziročne klesla o 13,7 %, predvlani už opäť rástla dvojciferným tempom. V minulom roku stúpla o 7,2 %, za čím stála predovšetkým priemyselná výroba, keďže tak ťažba, ako aj výroba energií medziročne klesli.