Bankám na Slovensku pomaly klesajú zisky

BRATISLAVA 4. apríla (WBN/PR) – Väčšina bánk na Slovensku na konci marca zverejnili svoje hospodárske výsledky za minulý rok. Hoci sú zväčša ešte ziskové, výnosy im klesajú a tento rok to nevyzerá tiež ružovo. Banky zvyčajne zdôvodňujú pokles ziskov vysokým odvodom pre štát v podobe bankovej dane a nižšími príjmami z úrokov, keďže ich konkurenčný boj stláča dole.

Podľa údajov Národnej banky Slovenska celý bankový sektor dosiahol v minulom roku čistý zisk 488 miliónov eur, čo je pokles o 27% oproti roku 2011. Banky aj vlani najviac zarábali na úrokových výnosoch, ale tie mierne klesli o 2,6%. Niektorým bankám sa zisk poriadne prepadol, ale ostali v kladných číslach. Iným vzrástol a niektoré skončili aj v strate.

Mierny pokles
Slovenskej sporiteľni čistý úrokový výnos klesol o 3,9 %.”Daný trend bol ovplyvnený najmä dlhodobo nízkou úrovňou kľúčových úrokových sadzieb na trhu, čoho dôsledkom došlo k zníženiu čistej úrokovej marže medziročne zo 4,47 % na 4,15 %,” vysvetľuje Štefan Frimmer, hovorca banky. Tejto banke mierne (o 2,2 %) klesol v minulom roku aj čistý príjem z poplatkov a provízií. Banke sa znížil čistý zisk o viac ako 3%. Na druhej strane jej stúpli prevádzkové náklady o 5,6 % Napriek tomu je stále v pluse viac ako188 miliónov eur.

Výraznejšie prepady
UniCredit Banka mala síce vlani zisk, ale ten jej klesol výrazne o viac ako 50% oproti roku 2011. Tiež sa sťažovala na bankový odvod a nízke úroky. Čisté úrokové výnosy jej klesli o 12,2 %. Čistý zisk v minulom roku klesol skoro o tretinu (-32,3%) aj VÚB banke. Napriek tomu banka dosiahla čistý zisk 119,7 mil. eur.

O viac ako štvrtinu (25,4%) sa prepadol čistý zisk aj a Tatra banke. Jej príjmy z úrokov spadli o viac ako 11%. Napriek tomu banka mala zisk 108,9 miliónov.

Hospodárenie bánk za rok 2012
BankaČistý zisk (eur)Nárast(+)/pokles(-) ziskuStrata (eur)J&T banka13,2 mil. +40,4% ČSOB 55,7 mil. +1,0% Slovenská sporiteľňa 188,3 mil -3,3% Tatra banka108,9 mil. -25,4% VÚB banka119,7 mil.-32,3% UniCredit Bank15,6 mil. -50,9% Poštová banka67,5 mil. OTP banka 2,1 mil. Prima banka   8,28 mil.

Nárasty
Niektorým bankách však úrokové výnosy stúpli výrazne aj vlani. J&T banke napríklad čisté úrokové výnosy stúpli o viac ako 42%. Výnosy z poplatkov a provízii stúpli iba mierne o viac ako 5%. Jej zisk poskočil hore o viac ako 40%.

Zisk vlani mierne stúpol (o necelé 1%) aj ČSOB banke. Tá tvrdí, že to bolo vďaka šetreniu nákladov v banke lebo čisté úrokové výnosy sa jej znížili o 6 %.

Poštová banka sa prehupla zo straty v roku 2011 do mierneho zisku v minulom roku. Banka získavala hlavne na poskytovaní nových úverov. Tie narástli o viac ako 25%.

Stratové banky
Na druhej strane iným bankám sa tak nedarilo. OTP skončila dokonca v strate. „Hospodársky výsledok bol negatívne ovplyvnený novozavedenými bankovými daňami. Bez ich vplyvu by banka dosiahla kladný hospodársky výsledok,“ tvrdí Martin Šabo, hovorca OTP Banky.

V miernej strate skončila vlani aj Prima banka. Tá tvrdí, že v mínuse skončila preto, lebo investovala do rozširovania pobočiek a platila vysoký bankový odvod.

BANKY.sk zisťovali aj to, aký podiel tvorili výnosy z poplatkov a z úrokov na bankových minuloročných príjmoch. Podiel výnosov z poplatkov na celkových príjmoch je podobný ako bol v minulom roku. Pohybuje sa v bankách od 20 do 30%. “Na celkových prevádzkových príjmoch sa podieľali poplatky 21%, 79% tvorili čistý úrokový príjem a iné prevádzkové výnosy,” informuje Šabo.

Výhľad do budúcna
Ani tento rok nevyzerá zatiaľ pre banky optimisticky. Bankám v prvých dvoch mesiacoch klesol zisk v porovnaní z minulým rokom o 12,3%. Mierne klesajú aj úrokové výnosy a naopak mierne stúpajú prevádzkové náklady.

Portál BANKY.sk vznikol v roku 1998. Denne prináša aktuálne správy z bankového diania doma i v zahraničí. Okrem správ pravidelne ponúka exkluzívne rozhovory s top manažérmi bánk na Slovensku. Uľahčuje čitateľom orientáciu v bankových produktoch a pomáha im pri správnom výbere. Súčasťou portálu je aj odborné poradenstvo na aktuálne témy, kde sa čitatelia môžu dozvedieť viac o riešení svojich praktických otázok z oblasti bankových služieb. Okrem iného tam nájdete aj aktuálne kurzové lístky a finančné kalkulačky.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...