Bankoví manažéri si prajú stabilitu v sektore

BRATISLAVA 11. februára (WBN/PR) – „V súčasnej ekonomickej situácii, vrátane veľkého tlaku zo strany regulátora, nie sú banky príliš optimistické v hodnotení súčasného a budúceho stavu ich odvetvia. Aktuálne podnikateľské podmienky v bankovom sektore hodnotí len 13% top manažérov bánk ako lepšie, 21% ako rovnaké a až 66% ako horšie v porovnaní s rokom 2011,“ hovorí Rastislav Nemec, riaditeľ oddelenia manažérskeho poradenstva pre finančný sektor v KPMG Slovensko.

To je všeobecný záver z nového prieskumu KPMG Banking Executive Survey 2012, ktorý prezentuje názory vrcholového manažmentu vo viac ako 100 bankách v v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.

Podľa prieskumu KPMG sa očakávania bánk v krajinách prieskumu až na malé výnimky výrazne nelíšia v oblasti výnosov a ziskovosti a pohybujú sa v podobných rozpätiach.

Až 48% respondentov očakávalo nižšie výnosy v roku 2012.

Pokles ziskovosti v roku 2013 vidí 39% dopytovaných bánk, pričom na Slovensku to predpokladá až 64% top manažérov.

Nasledujúcich päť rokov bude ovplyvnených hlavne reguláciou, zavádzaním nových a jednoduchších bankových produktov a optimalizáciou služieb klientom.

Regulácia odvetvia je najviac očakávaným trendom s najvýznamnejším dopadom na bankový sektor, pričom sa takto vyjadrilo až 66% bankárov.

„Čo sa týka strategických plánov, banky sa stále viac prikláňajú k aktivitám na znižovanie nákladov ako k efektívnym investíciám cieleným na zvyšovanie výnosov a dlhodobý rast“, uvádza Rastislav Nemec.

„I keď v tomto okamihu nezaznamenávame rast,“ pripúšťa Zdeněk Tůma, riaditeľ bankového oddelenia KPMG v Českej republike, „banky jednotlivých regiónov čaká dobrá budúcnosť. Možno ich nečaká významný rast, no taktiež sa nad nimi nezbiehajú mračná, čo je tiež pozitívne.“

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...