Banky zo strednej a východnej Európy sťahujú menej peňazí

BRATISLAVA 3. mája (WEBNOVINY) – Trend sťahovania zdrojov západoeurópskych bánk z ich pobočiek v tzv. „novej Európe“ sa vytráca.

Niektoré krajiny – predovšetkým Maďarsko a Slovinsko – však stále čelia rizikám. Vo štvrtok o tom informovala tzv. viedenská iniciatíva.

Jej najnovšia správa hovorí o tom, že krajiny strednej a východnej Európy v roku 2012 prišli o finančný ekvivalent 1,8 % HDP regiónu, čo je menej ako v novembri deklarované 4 %.

Iniciatíva je zoskupením medzinárodných inštitúcií ako sú Medzinárodný menový fond alebo Európska banka pre obnovu a rozvoj, ktoré sa snažia zabrániť odlevu peňazí, spôsobenému potrebou západoeurópskych bánk posilniť svoju kapitalizáciu.

Na väčšine východoeurópskych trhov pritom talianske, rakúske a nemecké banky dominujú a v krajinách ako Česká republika, Rumunsko alebo Slovensko ovládajú aj 70 % trhu.

Medzinárodné inštitúcie však varujú, že Maďarsko, na ktoré dolieha záťaž vládnych opatrení vrátane dramatického zvýšenia zdanenia bánk, a Slovinsko, ktoré sa snaží odvrátiť potrebu finančnej pomoci zo zahraničia, stratili približne 10 %.

Turecko a Slovensko naopak svoju externú pozíciu zlepšili, čo je dôkazom lepšieho financovania zo zahraničia, a v Bosne a Hercegovine, Bulharsku a Českej republike sa odlev zmenil na prílev. Vysoké percento úverov so zlým výkonom a chabý dopyt po pôžičkách však bráni západoeurópskym bankám rozšíriť bilancie ich regionálnych pobočiek.

Objem úverov súkromného sektora – bez Turecka a Ruska – v roku 2012 narástol iba o 1 %. „Banky by sa mali naďalej sústrediť na vytvorenie úverových podmienok, ktoré by podporili ozdravenie a konvergenciu so Západom,“ uzatvára správa viedenskej iniciatívy.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...