BASF navýšila obrat a výsledok svojej podnikovej činnosti

26.2.2013

BRATISLAVA 26. februára (WBN/PR) – BASF si udržala svoj výborný výkon v roku 2012. Spoločnosť prekonala rekordné hodnoty v obrate a zisku z roku 2011 (EBIT). „Segmenty Ropa & Zemný plyn a Poľnohospodárske riešenia dosiahli nové rekordné výsledky, kým obchod s chemikáliami bol slabší ako v roku 2011,” povedal počas výročnej tlačovej konferencie Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva BASF SE.

Obrat vo 4. kvartáli 2012 dosiahol 19,6 mld. €, čo predstavuje nárast o 9% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Tento prírastok je vysvetliteľný pomerne rovnovážnym rastom takmer všetkých segmentov, ako aj cenovými a menovými efektmi. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek dosiahol vo 4. kvartáli 2012 hodnotu 1,8 mld. €, čo je o 18% navýšenie oproti úrovni z minuloročného porovnateľného obdobia. Rozhodujúcimi faktormi tohto vývoja boli nárast objemu segmentu Ropa & Zemný plyn, ako aj zlepšené výsledky v divíziách Polyuretány a Stavebné hmoty.

V roku 2012 spoločnosť BASF navýšila obrat na 78,7 mld. €, čo je nárast o 7% oproti roku 2011. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek dosiahol medziročný nárast o 5% na 8,9 mld. € a EBIT takmer o 5% na 9 mld. €. Čistý zisk poklesol o 1,3 mld. € na 4,9 mld. € vzhľadom na vyšší obrat v divízii Ropa & Zemný plyn a z toho vyplývajúcich vyšších daňových odvodov. Navyše, zisky z predaja akcií BASF v K+S Aktiengesellschaft v roku 2011 boli prevažne oslobodené od dane.

Na výročnom zasadaní akcionárov plánuje predstavenstvo a dozorná navrhnúť vyššiu dividendu na úrovni 2,60 € za akciu, nárast o 0,10 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Na základe ceny akcie ku koncu roka 2012, ktorá bola na úrovni 71,15 €, výnos z dividend bude predstavovať 3,65%. „Naše operačné cashflow dosiahlo so 6,7 mld. € znovu vysoké hodnoty,” povedal Dr. Hans-Ulrich Engel, finančný riaditeľ BASF.

Výhľad na rok 2013
Pri prognóze na rok 2013 spoločnosť BASF vychádza z nasledujúcich ekonomických predpokladov (minuloročné údaje v zátvorke):
• rast svetového hospodárstva: +2,4% (+2,2%)
• rast svetovej chemickej produkcie: +3,6% (+2,6%)
• priemerný výmenný kurz 1,30 amerických dolárov za euro (1,28 $ za euro)
• priemerná cena barelu ropy 110 amerických dolárov (112 $/barel)

„Naším cieľom je rásť i v roku 2013 a obratom i EBITom pred započítaním zvláštnych položiek chceme prekonať hodnoty roku 2012,” povedal Kurt Bock. BASF sa bude usilovať navýšiť obrat a zisk vo všetkých segmentoch. K tomu by mali prispieť očakávaný nárast v dopyte, zlepšená operačná dokonalosť a nárast efektivity. BASF bude i v roku 2013 klásť veľký dôraz na svoje kapitálové náklady. „Inovácie sú základom pre budúci ziskový rast, a preto tvoria základ našej konkurencieschopnosti,” dodáva Kurt Bock. BASF i z tohto dôvodu plánuje navýšiť výdavky do výskumu a vývoja v roku 2013, pričom v predchádzajúcom roku tieto výdavky tvorili 1,7 mld. €, čo je zhruba o 9% viac ako v roku 2011.

V 4. kvartáli rástol obrat v takmer všetkých segmentoch
Segmentu Chemikálie (Chemicals) vzrástol obrat v 4. kvartáli 2012 vďaka cenovým efektom a portfóliu. Nárast odbytu a menové rozdiely taktiež prispeli k tomuto nárastu. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek poklesol v rámci celého roku na 1,7 mld. €, čo je o 30% menej v porovnaní s rokom 2011 – spôsobené hlavne kvôli nižším maržiam a odstávkam niektorých zariadení. Obrat vzrástol o 7% na 13,8 mld..

Menové efekty a cena zohrali pozitívnu úlohu v obrate segmentu Plasty (Plastics) v poslednom kvartáli 2012. Zvýšený dopyt vykazoval automobilový priemysel najmä v Severnej Amerike a Ázii. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek podstatne rástol, a to vďaka vyšším ziskom divízie Polyuretány. V roku 2012 segment Plasty zaznamenal nárast obratu o 4% na 11,4 mld. €. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek poklesol o 27% na 873 mil. €.

Segment Výkonných produktov (Performance Products) prekonal v 4. kvartáli 2012 svojím obratom hodnotu porovnateľného obdobia roku 2011. Dôvodom boli najmä vyššie objemy. Nižšie ceny boli vyrovnané pozitívnymi menovými efektmi. EBIT pred započítaním špeciálnych položiek v tomto segmente poklesol následkom nižších marží. Za rok 2012 vzrástol obrat celého segmentu o 1% na úroveň 15,9 mld. € a EBIT pred započítaním zvláštnych položiek poklesol o 17% na 1,4 mld. €.

Obrat v segmente Funkčných riešení (Functional Solutions) zaznamenal jemný pokles v poslednom kvartáli 2012 oproti rovnakému obdobiu roka 2011, ktorý bol spôsobený nižším obratom z obchodu s drahými kovmi. Pozitívne menové efekty sa vyrovnali nižším predajným cenám. Dopyt z automobilového priemyslu po katalyzátoroch a lakoch bol značný. Obrat v roku 2012 tvorí 11,5 mld. € (nárast o 1%) a EBIT pred započítaním zvláštnych položiek sa s hodnotami 561 mil. € pohyboval jemne nad úrovňou z predchádzajúceho roka.

Segment Poľnohospodárske riešenia (Agricultural Solutions) zaznamenal v obrate za štvrtý kvartál roku 2012 nárast oproti rovnakému obdobiu roka 2011. Nárast bol poháňaný vyšším odbytom, akvizíciou Becker Underwood a pozitívnymi menovými efektmi. Napriek suchému počasiu v Brazílii, predaje v Južnej Amerike významne rástli. Vyššie výdaje na výskum a investície v rozvíjajúcich sa trhoch viedli ku zníženiu zisku oproti 4. kvartálu 2011. Za celý rok 2012 sa obrat zvýšil o 12% (na 4,7 mld. €) a EBIT pred započítaním zvláštnych položiek vzrástol o 28% na viac ako 1 mld. €.

Segment Ropa & Zemný plyn (Oil & Gas) v 4. kvartáli 2012 výrazne rástol, a to vďaka značnému nárastu ropnej produkcie v Líbyi, rovnako ako aj vyššiemu objemu obchodov so zemným plynom. K nárastu obratu prispela i stúpajúca produkcia vrtov spoločného podniku BASF a Gazprom Achimgaz. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek podstatne vzrástol. Obrat v roku 2012 dosiahol 16,7 mld. € (nárast o 39% v porovnaní s rokom 2011). EBIT pred započítaním zvláštnych položiek sa zdvojnásobil v porovnaní s predchádzajúcim rokom a dosiahol takmer 4,1 mld. €. Čistý príjem vzrástol na 1,2 mld. €.

Ostatné segmenty (Others) vykázali obrat vo výške 1,2 mld. €. Tieto aktivity predstavujú predaj surovín, inžinierske a iné služby, ale taktiež aj príjmy za prenájom. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek poklesol v 4. kvartáli v dôsledku nižších výnosov z iných obchodov o 91 mil. €. Najmä kvôli likvidácii aktivít BASF v oblasti styrénov a obchodu s hnojivami poklesol obrat za celý rok 2012 o 24 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom a to na 4,8 mld. €. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek poklesol na mínus 839 mil. €.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť BASF vyvíja nové technológie s potenciálom hľadania odpovedí na globálne problémy, ako sú zmeny klímy, potreba vyššej energetickej efektívnosti a vyššej mobility. BASF ku koncu roka 2012 zamestnávala 113 000 ľudí a v roku 2012 vykázala tržby vo výške 78,7 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2012 mala spoločnosť BASF na Slovensku 194 zamestnancov a v roku 2012 dosiahla obrat vo výške 104 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.