BASF s dobrými výsledkami v prvom polroku 2013

BRATISLAVA 26. júla (WBN/PR) – Spoločnosti BASF vzrástol obrat v druhom kvartáli tohto roku vďaka vyšším odbytom vo všetkých segmentoch o 3%, a to na takmer 18,4 mld. eur. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek naopak oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka klesol o 5% na 1,8 mld. eur. Za prvý polrok 2013 vzrástol obrat v medziročnom porovnaní o 4% (38,1 mld. eur), EBIT vzrástol o 3% (4 mld. eur).

„BASF preukázala v prvom polroku 2013 svoju silu, a to i napriek neľahkým podmienkam. K rastu obratu i zisku významne prispel obchod s ochrannými prostriedkami pre rastliny. Rovnako tu možno vyzdvihnúť vývoj v segmente Funkčné materiály & riešenia. Vyšší objem produkovaný v segmente Ropa & Zemný plyn bol taktiež veľkou pomocou v pozitívnom vývoji pri obrate a zisku,“ povedal Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva BASF na tlačovej konferencii pri príležitosti oznámenia polročných výsledkov.

Svetové HDP rástlo v prvom polroku menej intenzívne v medziročnom porovnaní (nárast o 2%). Globálna priemyslová produkcia sa pritom zvýšila ešte menej, o 1%. Bock doplnil: „Hospodárska situácia bola a stále zostáva nestabilná. Európska ekonomika mierne klesá, čínsky ekonomický motor už nejde na najvyššie obrátky a USA rastie mierne. Dopady samozrejme značne pociťujeme a usilujeme sa o to, aby BASF aj napriek týmto ťažším časom prešla bez úhon.“

Prognóza na rok 2013
Globálny vývoj hospodárstva v prvom polroku 2013 vedie k tomu, že spoločnosti s výhľadom na celoročné výsledky sú viac konzervatívnejšie než predtým. BASF očakáva nasledujúce rámcové čísla (v zátvorkách sú doterajšie prognózy):

– rast HDP: +2,0% (+2,4%)
– rast priemyselnej produkcie: +2,7% (+3,4%)
– rast chemickej produkcie: +3,1% (+3,6%)
– priemerný výmenný kurz 1,30 amerických dolárov za euro (bez zmeny)
– priemerná cena barelu ropy: 105 amerických dolárov (110 USD za barel)

BASF nepočíta s oživením hospodárskeho rastu a dopyte po chemických produktoch v druhej polovici roku. Pravdepodobnejšie je pokračovanie kolísavého stavu. Bock: „I napriek tomu sa budeme snažiť prekonať hodnoty roku 2012. Tento cieľ si dnes vyžaduje väčšie úsilie ako na začiatku roka.“

BASF naďalej pokračuje v programe STEP. V tomto roku plánuje BASF usporiť 300 mil. eur. Neistota hospodárskeho vývoja bude mať vplyv na pomalší nárast personálu v rozvíjajúcich sa trhoch.

Vývoj obchodu v druhom kvartáli 2013 po segmentoch
Segment Chemikálie zaznamenal pokles obratu o 4%. Následkom nižších nákladov na suroviny poklesli ceny. Došlo k jemnému zvýšeniu predaja. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek oproti minuloročnému porovnateľnému obdobiu poklesol o 106 mil. eur na 495 mil. eur.

V segmente Výkonných produktov spôsobili negatívne menové efekty a nižšie predajné ceny pokles obratu o 1%. Na obrate sa naopak pozitívne prejavili dobré predaje v Care Chemicals a vplyvy portfólia na základe akvizície Pronova BioPharma v divízii Nutrition & Health. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek klesol kvôli väčšiemu konkurenčnému tlaku v niektorých oblastiach a prepadu čínskej meny oproti euru o 48 mil. eur na 394 mil. eur.

Segment Funkčné materiály & riešenia zaznamenal rast objemu a cien, vďaka čomu došlo k rastu obratu o 2%. Menové efekty redukovali nárast obratu. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek prevýšil hodnoty z minulého roka o 77 mil. eur a dosiahol 293 mil. eur.

Segment Poľnohospodárske riešenia pokračuje vo svojom úspešnom vývoji. Obrat vzrástol o 18% na 1,7 mld. eur. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek je vyšší o 71 mil. eur (485 mil. eur). Predaje rástli vo všetkých regiónoch a sledovaných indikátoroch. Pozitívnym číslam pomohli aj vyššie predajné ceny a akvizícia Becker Underwood.

Segment Ropa & Zemný plyn i napriek nižším cenám ropy zaznamenal zvýšenie obratu o 10%. Určujúcim faktorom bol rastúci objem obchodu. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek s 382 mil. eur presiahol hladinu porovnateľného obdobia minulého roka.

Obrat v segmente Ostatné vzrástol o 11% v porovnaní s druhým kvartálom 2012. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek poklesol a je na úrovni 217 mil. eur.

Vývoj obchodov z hľadiska regiónov
Obraty spoločností sídliacich v Európe zaznamenali nárast o 3% v 2. kvartáli predovšetkým následkom vyššieho objemu predaja – zvlášť v segmente Ropa & Zemný plyn došlo k jeho výraznému zvýšeniu. V segmente Chemikálie však obrat poklesol. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek zaznamenal pokles o 259 mil. eur na 1,1 mld. eur.

V Severnej Amerike vzrástol obrat v amerických dolároch o 9% (v eurách o 7%). Výrazne sa darilo segmentu Poľnohospodárske riešenia vďaka vyšším predajom a akvizícii Becker Underwood. Zisk vzrástol na 485 mil. eur (rast o 158 mil. euro).

V regióne Ázia – Pacifik vzrástol obrat v lokálnej mene o 1% (v eurách pokles o 2%). Predaje boli vyššie vo všetkých segmentoch. V chemickej produkcii sa negatívne prejavili z hľadiska obratu nepriaznivé menové efekty a znížené ceny produktov. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek je na úrovni 196 mil. eur (pokles o 27 mil. eur). Tento pokles bol spôsobený najmä menším prínosom segmentu Výkonné produkty.

V Južnej Amerike, Afrike a na Blízkom Východe bol zaznamenaný rast obratu v lokálnej mene o 12% (v eurách nárast o 5%). Na vývoji sa pozitívne prejavili vyššie objemy a ceny. Na druhej strane, horšie menové efekty vo všetkých divíziách brzdili zisk. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek je na úrovni 77 mil. eur (rast o 23 mil. eur), a to najmä vďaka priaznivému vývoju v segmentu Ropa & Zemný plyn.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť BASF vyvíja nové technológie s potenciálom hľadania odpovedí na globálne problémy, ako sú zmeny klímy, potreba vyššej energetickej efektívnosti a vyššej mobility. BASF ku koncu roka 2012 zamestnávala 113 000 ľudí a v roku 2012 vykázala tržby vo výške 78,7 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2012 mala spoločnosť BASF na Slovensku 194 zamestnancov a v roku 2012 dosiahla obrat vo výške 104 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...