BASF s novými ambicióznymi cieľmi

29.2.2012

BRATISLAVA 29. februára (WBN/PR) – BASF sa rozhodla stanoviť si značne ambiciózne ciele, ktoré sa týkajú oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti. Do roku 2020 chce o 35% zvýšiť svoju energetickú efektivitu (doposiaľ 25%), ktorá je definovaná ako množstvo vyrobených produktov vzhľadom na primárnu energetickú spotrebu vynaloženú pri ich vzniku. Väčšie záväzky si spoločnosť klade i ohľadom produkcie skleníkových plynov – pôvodný záväzok 25%-ného zníženia emisií do roku 2020 navýšila na 40%. Pre otázky zdravia má BASF do budúcna prichystaný nový a rozšírený indikátor, tzv. Health Performance Index. Téma bezpečnosti naďalej zostává absolútnou prioritou.

„Pôsobíme vo vysoko energeticky náročnom odvetví a náš úspech preto stojí a padá na dlhodobo udržateľných spôsoboch nakladania s energiami a surovinami. Kľúčom je potom logicky naša snaha pre zvyšovanie energetickej efektivity,“ povedala Margret Suckale, členka predstavenstva BASF. Posun sa prejavil už teraz – od roku 2002 do roku 2011 stúpla energetická účinnosť v procese produkcie o 26%. Pokrok bol dosiahnutý predovšetkým využitím elektrární s kombinovanou výrobou tepla a elektrickej energie, prispelo však k tomu i mnoho ďalších projektov. Pôvodný cieľ spojený až s rokom 2020, t.j. zvýšenie energetickej efektivity o 25%, tak bol dosiahnutý už teraz.

Rovnaký trend sa týka i emisií skleníkových plynov. Od roku 2002 do roku 2011 BASF znížila emisie skleníkových plynov o 35%. V znižovaniu bude BASF pokračovať – v roku 2020 chce oproti roku 2002 znížiť emisie o 40%. Absolútnu mieru emisie skleníkových plynov produkovaných v spojitosti s obchodom s chemickými látkami dokázala BASF znížiť od roku 1990 o celých 42%.

Redukovať emisie vo vzduchu a vo vode
BASF sa podarilo od roku 2002 výrazne obmedziť i ďalšie emisie. V porovnaní s rokom 2002 je teraz vo vzduchu o 61% menej škodlivín (okrem produkcie ropy a zemného plynu). Emisie organických látok vo vode sa v porovnaní rovnakých rokov znížili o 74% (pri dusíku došlo k poklesu o 74%, pri ťažkých kovoch o 61%).

V oblasti produkcie ropy a zemného plynu má v pláne Wintershall, dcérska spoločnosť BASF, zamedziť do konca roku 2012 nepretržitému horeniu sprievodného zemného plynu, a to vo všetkých štátoch, v ktorých je spoločnosť činná. Wintershall si kladie i ďalší záväzok, a síce do roku 2020 znížiť emisie CO2 o 10% v porovnaní s rokom 2010, ktoré vznikajú v súvislosti s transportom zemného plynu. Dcérska spoločnosť BASF vsádza na energeticky efektívnu konštrukciu plynovodov a intenzívnejšie využívanie odpadového tepla v prenosovej sieti. Rovnaký úsporný proces sa týka i nakladania s vodou. Do roku 2020 BASF plánuje znížiť množstvo pitnej vody o polovicu, ktorú využíva pre svoju produkciu (v porovnaní s rokom 2010).

Zaostrené na zdravie a bezpečnosť
Nový merací indikátor (Health Performance Index), ktorý od teraz využíva spoločnosť BASF, sleduje päť základných kritérií: onemocnenie z povolania, medicínsku pripravenosť na krízovú situáciu, prvú pomoc, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a podporu zdravia. „V BASF má bezpečnosť vždy absolútnu prioritu, to platí pre všetky druhy bezpečnosti – pre bezpečnosť práce, pre bezpečnosť prepravy, pre bezpečnosť výrobných zariadení a pre bezpečnosť samotných výrobkov,“ zdôraznil Dr. Ulrich von Deesen, vedúci kompetenčného centra ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti BASF.

O spoločnosti BASF

Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť BASF vyvíja nové technológie s potenciálom hľadania odpovedí na globálne problémy, ako sú zmeny klímy, potreba vyššej energetickej efektívnosti a vyššej mobility. BASF ku koncu roka 2011 zamestnávala 111 000 ľudí a v roku 2011 vykázala tržby vo výške 73,5 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2011 mala spoločnosť BASF na Slovensku 182 zamestnancov a v roku 2011 dosiahla obrat vo výške 112 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.