Bezcenné akcie je možné prevádzať na vybraných poštách

BRATISLAVA 9. júla (WEBNOVINY) – Slovenská pošta zvyšuje počet pracovísk, na ktorých môžu občania bezodplatne previesť tzv. bezcenné cenné papiere na Fond národného majetku (FNM) SR.

Aktuálne môžu záujemcovia o prevod akcií využiť už 185 pracovísk pošty. Zoznam vybraných pôšt je zverejnený na webovej stránke pošty www.posta.sk.

Pre úspešné vybavenie prevodu cenných papierov je podľa Slovenskej pošty potrebné, aby si občania priniesli so sebou na pracovisko osobné doklady a výpis z účtu majiteľa cenných papierov. „V prípade, že im nebol doručený výpis z účtu majiteľa cenných papierov, je možné oň požiadať priamo na jednej zo 185 vybraných pôšt. V prípade potreby zastupovania fyzickej osoby je možné použiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom,“ informuje pošta.

Tzv. bezcenné cenné papiere sú akcie, ktoré ostali občanom z kupónovej privatizácie a v súčasnosti už nemajú hodnotu. „Aj napriek tomu, že mnoho ľudí považuje niektoré alebo všetky svoje cenné papiere za tzv. „bezcenné“, t. j. nemajú trhovú hodnotu, majú povinnosť platiť poplatky za ich vedenie na účte v Centrálnom depozitári cenných papierov SR,“ upozorňuje Slovenská pošta.

Prevod bezcenných cenných papierov na FNM je možný už len do konca tohto roka. Pôvodne mal tento termín uplynúť v závere roka 2012, avšak poslanci NR SR začiatkom minulého roka tento termín posunuli o rok. Občania môžu požiadať o výpis z účtu v centrálnom depozitári na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty alebo aj na pobočkách spoločnosti RM-S Market.

Ak sa rozhodnú, že cenné papiere pre nich nemajú hodnotu, môžu ich bezodplatne previesť na FNM, ktorý za nich uhradí poplatok za vedenie účtu majiteľa. Fond po prevode cenných papierov preberá za prevodcu poplatky za vedenie účtu za rok, v ktorom boli prevedené a maximálne za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku.

V súčasnosti je v Centrálnom depozitári cenných papierov ešte evidovaných približne 400 tisíc majetkových účtov. Cenné papiere je síce možné bezodplatne previesť na Fond národného majetku SR do konca roka 2013, pošta však občanom odporúča, aby si ich prevod nenechávali na koniec roka a využili možnosť ich bezplatného prevodu už teraz, keď pošty nie sú tak vyťažené, ako v závere roka.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...