Bežný účet po deviatich mesiacoch s deficitom 135 mil. eur

BRATISLAVA 30. decembra (WEBNOVINY) – Deficit bežného účtu platobnej bilancie Slovenska sa v septembri znížil na 134,8 mil. eur. V medziročnom porovnaní bol tak kumulatívny deväťmesačný deficit bežného účtu platobnej bilancie nižší až o vyše 1,4 mld. eur.

Medziročne lepšie výsledky podporuje predovšetkým obchodná bilancia, ktorá ku koncu septembra vykázala prebytok 1,614 mld. eur. Ostatné zložky bežného účtu boli tradične v schodku. Najvýraznejšie bilancia výnosov v sume 1,235 mld. eur. Bilancia služieb bola v mínuse 402,5 mil. eur a bilancia bežných transferov bola záporná v sume 111,5 mil. eur.

Ako ďalej vyplýva zo spresnených údajov Národnej banky Slovenska, kapitálový a finančný účet skončili po deviatich mesiacoch v prebytku 2,812 mld. eur. Podieľal sa na tom predovšetkým finančný účet s čiastkou 2,185 mld. eur. Prebytok však vykázal aj kapitálový účet na úrovni 627 mil. eur. Pri položke chyby a omyly evidovala centrálna banka zápornú bilanciu 2,677 mld. eur. Celková platobná bilancia Slovenska tak bola ku koncu septembra vyrovnaná.
V rámci finančného účtu najvyššie prebytky zaznamenali ostatné investície na úrovni 1,767 mld. eur. Prebytky však vykázali aj priame investície, na úrovni 242 mil. eur a portfóliové investície vo výške 235,4 mil. eur. Zápornú bilanciu v rámci finančného účtu tak ku koncu septembra vykázali iba finančné deriváty na úrovni 59,6 mil.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...