Bežný účet skončil v decembri v schodku 33 miliónov

BRATISLAVA 26. februára (WEBNOVINY) – Bežný účet platobnej bilancie vykázal v decembri minulého roka schodok na úrovni 46 mil. eur.

Vyplýva to z predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS). V novembri pritom bol bežný účet v prebytku 121 mil. eur.

Pozitívny vplyv na bilanciu bežného účtu mala pritom opäť najmä obchodná bilancia, v pluse však bola aj bilancia služieb. Ostatné zložky vykázali v decembri schodok.

Celkový vývoz tovaru pritom v decembri dosiahol 4,388 mld. eur pri celkovom dovoze na úrovni 4,257 mld. eur. Obchodná bilancia tak v poslednom mesiaci vlaňajška vykázala prebytok v sume 131 mil. eur, čo oproti novembru znamenalo pokles prebytku o vyše 180 mil. eur. Medziročne tak vývoz zo Slovenska klesol o 0,8 % a dovoz tovarov sa znížil o 4,9 %.

Bilancia služieb bola v decembri v prebytku na úrovni 33 mil. eur, po miernom trojmiliónovom schodku z novembra. Naopak, najvyšší schodok v decembri vykázala bilancia výnosov v sume 155 mil. eur. Podobne v mínuse opäť skončila aj bilancia bežných transferov, pri ktorej v decembri evidovala centrálna banka záporné saldo 54 mil. eur.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...