Bežný účet skončil v marci v pluse, ťahalo ho zahraničie

BRATISLAVA 28. mája (WEBNOVINY) – Bežný účet platobnej bilancie si v tohtoročnom marci zopakoval vysoký prebytok z februára.

Kým v druhom mesiaci roka podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska dosiahol bezmála 400 mil. eur, v marci predstavoval prebytok bežného účtu 339 mil. eur. Kumulatívne za prvé tri mesiace roka tak bol bežný účet platobnej bilancie Slovenska v pluse 790 mil. eur.

Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch aj v marci bilanciu bežného účtu ťahali predovšetkým priaznivé výsledky zahraničného obchodu. Prebytok obchodnej bilancie totiž v treťom mesiaci tohto roka dosiahol 527 mil. eur, čo bolo ešte o takmer 80 mil. eur viac, ako vo februári.

Za týmto výsledkom však stojí predovšetkým výrazné spomalenie dynamiky dovozov, ktoré v marci medziročne klesli o 9,3 % na 4,711 mld. eur. Spomalilo aj tempo vývozu, avšak miernejšie o 4,3 %, keď dosiahol 5,238 mld. eur.

Kým vo februári sa k obchodnej bilancii pridala výraznejším prebytkom aj bilancia bežných transferov s plusom vyše 130 mil. eur, v marci už bola opäť v schodku na úrovni 56 mil. eur.

Jedinou zložkou okrem obchodnej bilancie, ktorá pozitívne prispela ku kladnému saldu bežného účtu, tak bola bilancia služieb, ktorá sa z 56-miliónového deficitu z februára dostala v treťom mesiaci roka do plusu 12 mil. eur. Bilancia výnosov skončila v marci v mínuse 144 mil. eur. Jej schodok sa v porovnaní s februárom ešte prehĺbil o 15 mil. eur.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...