Bežný účet v júli narástol na 207 miliónov eur

3.10.2012

BRATISLAVA 3. októbra (WEBNOVINY) – Bežný účet platobnej bilancie pokračoval vo vykazovaní mesačných prebytkov aj v júli tohto roku.

V samotnom siedmom mesiaci totiž podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) skončil bežný účet s kladným saldom na úrovni 207 mil. eur, kým v rovnakom období vlani vykázal schodok takmer 240 mil. eur. Júlové čísla sú pritom lepšie aj ako tie júnové, a to o takmer 65 mil. eur.

Nárast prebytku bežného účtu v júli centrálna banka pripisuje najmä vývoju obchodnej bilancie, ktorá je naďalej rozhodujúcim faktorom kladného salda bežného účtu platobnej bilancie. „Mierny nárast prebytku bol najmä dôsledkom nárastu prebytku obchodnej bilancie a v menšej miere poklesu deficitu bilancie výnosov. Ostatné položky sa medzimesačne takmer nezmenili, takže ich vplyv na zmenu salda bežného účtu bol iba minimálny,“ konštatuje v mesačnom prehľade NBS.

Samotná obchodná bilancia pritom skončila v júli v prebytku 399 mil. eur, medzimesačne sa prebytok zvýšil o viac ako 50 mil. eur. Okrem obchodnej bilancie bola v rámci bežného účtu v pluse v júli už iba bilancia služieb, a to na úrovni 34,3 mil. eur.

Oproti júnu sa prebytok bilancie služieb zvýšil len minimálne, o necelé 2 mi. eur. Deficit bilancie výnosov sa medzimesačne znížil o 20 mil. eur na 129 mil. eur a bilancia bežných transferov sa v porovnaní s júnom zhoršila o vyše 7 mil. eur na mínus 97,3 mil. eur.

V rámci obchodnej bilancie sa pritom dynamika vývozu v porovnaní s júnom podľa centrálnej banky výrazne zrýchlila, keď v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol vývoz o 17,1 %, čo znamenalo medzimesačné zrýchlenie dynamiky o 5,7 percentuálneho bodu.

„Zrýchlenie dynamiky mohlo byť ovplyvnené rozdielnym rozložením čerpania celozávodných dovoleniek v letných mesiacoch minulého roka,“ konštatuje NBS. V prípade dovozu bol medziročný rast podobný ako v minulom mesiaci, keď sa dynamika dovozu v júli iba mierne spomalila o 0,1 percentuálneho bodu, pričom dovoz medziročne vzrástol o 8,3 %.

„Predstih dynamiky vývozu pred dynamikou dovozu sa tak zrýchlil, čo umožnilo dosiahnutie najvyššieho prebytku v tomto roku. V porovnaní s júnom sa úroveň vývozu aj dovozu výrazne znížila. Takýto vývoj však súvisí s pravidelnými slabšími objemami zahraničného obchodu v letných mesiacoch,“ píše v mesačnom prehľade centrálna banka.