Bojnická nemocnica sa topí v dlhoch, ktoré stále narastajú

TRENČÍN 18. marca (WEBNOVINY) – Zadlženosť Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach stúpa každým mesiacom o 200-tis. eur. Na konci minulého roka bol hospodársky výsledok zdravotníckeho zariadenia mínus 2 866 000 eur.

„Pokiaľ sa systémovo neošetrí financovanie a nebudeme mať vyššie ceny a platby od zdravotných poisťovní, bude tá strata v roku 2013 ešte vyššia. Zatiaľ vo finančnom pláne máme, že bude na úrovni asi 3,6 mil. eur. To znamená 200-tis. eur mesačne a tak to aj zatiaľ priebežne vychádza,“ informoval riaditeľ bojnickej nemocnice Ladislav Gerlich.

Problémom je podľa Gerlicha najmä to, že nemocnice poskytujú pacientovi oveľa drahšiu starostlivosť, než za akú dostanú zaplatené. Väčšina finančných prostriedkov od poisťovní ide na platy zamestnancov. Len vo februári tvorili mzdy 89 percent prostriedkov, ktoré nemocnica dostala od poisťovní.

„My musíme vyplatiť hotové peniaze, musíme ľuďom poslať na účty peniaze. A potom nám chýbajú peniaze pre dodávateľov na zabezpečenie elementárneho chodu – na energie, potraviny, lieky, špeciálny zdravotný materiál. Vo februári sme neuhradili dodávateľom liekov a špeciálneho zdravotného materiálu skoro nič,“ hovorí Gerlich. „Poskytujeme nákladnú zdravotnú starostlivosť. Čím väčšia nemocnica, čím závažnejšiu, ambicióznejšiu medicínu robí, tým je ten schodok väčší. Mnohé malé nemocnice robia medicínu, ktorá nie je tak nákladná a mnohých pacientov im niekto rieši. Nám nemá kto,“ dodal.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...