Bratislava sa stala centrálou Cofely pre časť Európy a Rusko

BRATISLAVA 31. januára (WBN/PR) – Sídlo Cofely v Bratislave je od nového roka centrálou prečasť Európy a Rusko. Toto rozhodnutie prijalo nedávno vedenie skupiny GDF SUEZ v Paríži, ktoré zároveň rozhodlo o obsadení funkcie generálneho riaditeľa. Stal sa ním Peter Strýček, ktorý doteraz úspešne viedol pobočku Cofely na Slovensku.

Po vydarených akvizíciách na domácej pôde sa tak podarilo slovenskej Cofely dosiahnuť aj nadnárodný úspech. Cieľom zriadenia centrály v Bratislave je dosiahnuť optimálne rozdelenie trhu Cofely v rámci Európy na rovnaké biznis teritóriá. Pod správu bratislavskej centrály pribudne Česko, Rusko a Poľsko. „Tieto krajiny nám ponúkajú široké spektrum obchodných príležitostí, ktoré v konečnom dôsledku môžu viesť aj k novým pracovným výzvam presahujúcim hranice Slovenska. Rozhodnutie vedenia lokalizovať novú centrálu do Bratislavy je zároveň prejavom dôvery a ocenením našich schopností, “ hovorí Peter Strýček. Zámerom Cofely však zostáva naďalej posilňovať svoju pozíciu na Slovensku.

Keďže Peter Strýček prešiel od nového roka na post regionálneho riaditeľa, Cofely na Slovensku povedie Roman Doupovec. „Moju novú rolu považujem za záväzok voči akcionárom aj zamestnancom spoločnosti. Našou úlohou bude čo najlepšie využiť príležitosti, ktoré nám prinesie nová štruktúra v rámci skupiny. Chceme naďalej pokračovať v kvalite ponúkaných riešení a odlíšiť sa od konkurencie prístupom a komplexnosťou,“ hovorí generálny riaditeľ Roman Doupovec. Do Cofely prišiel z oblasti realitného developmentu. Obchodným činnostiam a riadeniu tímu sa venuje väčšinu svojho profesijného života.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...