Bratislava vybrala firmu, električky sa vrátia do Petržalky

BRATISLAVA 7. augusta (WEBNOVINY) – Rekonštrukciu Starého mosta v Bratislave a vybudovanie novej električkovej trate do Petržalky na úseku Bosákova ulica – Šafárikovo námestie by malo uskutočniť slovensko-české združenie stavebných firiem pod názvom MHD-Starý most.

Hlavné mesto SR Bratislava po vyhodnotení ponúk vo verejnej súťaži totiž prijalo ponuku uvedeného združenia, ktorého lídrom je spoločnosť Eurovia SK, a.s. Košice.

Pre agentúru SITA to v stredu potvrdila PR manažérka stavebnej spoločnosti Simona Tančáková. „Momentálne sa čaká na odobrenie výsledku verejného obstarávania, po ktorom by sa malo pristúpiť k podpisu zmluvy,“ dodala.

Ponuka združenia MHD-Starý most

Združenie MHD-Starý most, ktorého ďalšími členmi sú firmy Eurovia CS a SMP CZ, splnilo požiadavky tendra a predložilo ponuku s najnižšou cenou vo výške 58,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vysúťažená cena predstavuje zhruba 86 % z pôvodnej predpokladanej ceny 68,144 mil. eur bez DPH. Ponuky sa otvárali koncom marca.

Stavebné práce by mali trvať 22 namiesto plánovaných 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy s vybraným dodávateľom. V závislosti od termínu podpisu kontraktu by tak mali byť hotové najneskôr do konca roku 2015. To je aj podmienkou, aby 85 % oprávnených nákladov na realizáciu projektu prefinancovala Európska únia z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Doprava (OPD). Štát prispeje desiatimi percentami a hlavné mesto, ako prijímateľ finančnej pomoci, zvyšnými piatimi.

Projekt je v prvom štádiu

Hlavné mesto SR Bratislava vyhlásilo v januári tohto roka verejnú súťaž na rekonštrukciu Starého mosta cez Dunaj a vybudovanie novej koľajovej dráhy v úseku Bosákova ulica – Šafárikovo námestie. Súčasťou investície je aj vybudovanie novej estakády pri bývalom futbalovom štadióne Artmédia a rozšírenie estakády na Einsteinovej ulici v mestskej časti Petržalka.

Projekt je prvou časťou pripravovaného nosného systému MHD na prevádzkovom úseku Janíkov dvor – Šafárikovo námestie. Prvoradým účelom stavby je podľa ministerstva dopravy začať budovať prepravný systém, ktorý bude postupnými krokmi v budúcnosti schopný prevziať na seba rozhodujúci podiel prepravy cestujúcich v mestskej hromadnej doprave v Bratislave.

Električky sa do Petržalky vrátia po polstoročí

Prvá časť trate pre električky Bosákova ulica – Šafárikovo námestie bude dlhá 2,4 kilometra a budú na nej jedna zrekonštruovaná a tri nové zastávky Štúrova, Viedenská, Bosákova a Jantárova. Električky sa tak do Petržalky vrátia po viac ako pol storočí.

Stavba trate začne pred križovatkou ulíc Jesenského a Štúrova, pokračovať bude cez Šafárikovo námestie, Starý most a po estakádach na petržalskej strane sa dostane k Bosákovej ulici. Tam sa prvá časť trate pre električky skončí obratiskom pred Námestím hraničiarov. V budúcnosti sa plánuje aj druhá časť výstavby električkovej trate na úseku Bosákova ulica – Janíkov dvor.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...