Bratislava vysoko dominuje vo výbere daní na Slovensku

BRATISLAVA 24. mája (WEBNOVINY) – Najväčšou mierou na hrubom výnose daní sa vlani podieľal bratislavský daňový úrad a Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, na ktoré spolu pripadol 74,2-percentný podiel na celoslovenskom hrubom výnose daňových príjmov.

Podľa Finančného riaditeľstva SR sa pod tento stav podpísala vysoká koncentrácia firiem v regióne. „Koncentrácia veľkých firiem v pôsobnosti týchto daňových úradov spôsobuje nerovnomerný stav oproti ostatným regiónom,“ uvádzajú daniari vo výročnej správe za minulý rok.

Celkový výber daní daňovou správou vlani predstavoval 11,952 mld. eur a vratky nadmerných odpočtov na dani z pridanej hodnoty (DPH) 6,416 mld. eur. Hrubý výnos daní, ako rozdiel spomínaných ukazovateľov, tak dosiahol 5,536 mld. eur.

Druhý najvyšší podiel na celkových hrubých výnosoch daní zaznamenal v roku 2012 trenčiansky daňový úrad, a to na úrovni 8,4 %, pričom banskobystrický daňový úrad vykázal 6,94-percentný podiel na hrubom výnose daní.

V medziročnom porovnaní poklesol celkový výber daní daňovou správou o 1,2 % na spomínaných takmer 12 mld. eur. O 5,4 % na 5,536 mld. eur poklesol v porovnaní s rokom 2011 aj hrubý výnos daní. Ten podľa finančného riaditeľstva predstavuje výnos daní, ktorý nie je znížený o prevody do obcí a VÚC na dani z príjmov fyzických osôb.
Rovnako nie je znížený o poukázané prostriedky na verejnoprospešný účel. Do hrubého výnosu je započítaný aj výnos výberu dane z motorových vozidiel, ktorý nie je príjmom štátneho rozpočtu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...