Bratislavčania sporia päťkrát viac než v iných regiónoch

BRATISLAVA 29. novembra (WEBNOVINY) – Na konci vlaňajšieho roka mali Slováci v bankách uložených 23,8 mld. eur, čo viac ako dvojnásobne prevýšilo objem úspor spred desiatich rokov.

Bratislavčania majú v bankách uložené podľa analytičky Poštovej banky Evy Sadovskej až päťnásobne vyššie sumy v porovnaní s klientmi z ostatných regiónov SR. Vklady Bratislavského kraja tvorili 39-percentný podiel s objemom 9 mld. eur.

Sumy peňazí, ktoré si každý mesiac dokážeme odložiť, závisia od výšky našich platov a taktiež od úrovne výdavkov, ktoré vynakladáme na chod našich domácností alebo na uhradenie úverových splátok.

V rámci vkladového koláča nasledoval košický región, v ktorom vklady obyvateľstva dosiahli 2,5 mld. eur a podiel bol 10 %. Žiadnemu inému regiónu sa už podľa Sadovskej ku koncu vlaňajšieho roka nepodarilo ukrojiť si z koláča ani desatinu.

V rámci produktov dominujú v súčasnosti termínované vklady, no Slováci si radi nechávajú aspoň časť svojich peňazí aj po ruke. Na konci septembra 2012 mali Slováci na termínovaných vkladoch uložených takmer 14 mld.
eur, čo bolo 57 % z celkového objemu peňazí uložených obyvateľstvom v bankách.

Klienti uprednostňujú podľa Sadovskej najmä termínované vklady do jedného roku. Bežné účty tvorili z celkových vkladov obyvateľstva 30 % so sumou 7,3 mld. eur.

Slováci sú šporovlivý národ a ich vklady v bankách sú aj naďalej vyššie než sumy, ktoré majú z bánk napožičiavané.

Na každých 100 eur uložených v banke pripadá podľa Sadovskej približne 70 eur z banky požičaných.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...