Bratislavská burza skončila v strate, nie vlastnou vinou

8.11.2012

BRATISLAVA 8. novembra (WEBNOVINY) – Bratislavská burza vykázala za minulý rok stratu v celkovej sume takmer 2,6 miliónov eur.

S takouto stratou ukončila Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) rok napriek pozitívnemu vývoju výsledkov z jej vlastnej činnosti.

Negatívne komplexný výsledok hospodárenia ovplyvnila totiž hlavne tvorba opravnej položky k investíciám burzy v Centrálnom depozitári cenných papierov (CDCP) SR, ktorý je jej 100-percentnou dcérskou spoločnosťou.

Výška tejto opravnej položky dosiahla 2,733 mil. eur.

Slovenský centrálny depozitár vykázal za rok 2011 stratu z hospodárenia vo výške 304,3 tis. eur a zaúčtoval aj opravy chýb minulých období na účet neuhradených strát minulých rokov v celkovej sume 3,321 mil. eur.

Zníženie vlastného imania

„Táto strata spolu s významnými opravami chýb minulých rokov spôsobila zníženie vlastného imania CDCP v porovnaní s minulým rokom o 3 624 988 eur,“ uvádza burza vo výročnej správe za rok 2011, ktorú vo štvrtok schválilo valné zhromaždenie akcionárov.

Bratislavská burza evidovala pôvodne svoju investíciu vo forme podielu v CDCP vo výške 7,626 mil. eur. Po zaúčtovaní straty a chýb z minulých rokov sa vlastné imanie depozitára znížilo na 4,893 mil. eur.

Bratislavská burza tak vykázala stratu zo zníženia hodnoty investície v dcérskej spoločnosti vo výške rozdielu, teda 2,733 mil. eur. Z vlastnej činnosti, t.j. pred tvorbou opravnej položky k investíciám v dcérskej spoločnosti, vykázala BCPB zisk po zdanení vo výške 136 tis. eur.

„V porovnaní s rokom 2010 došlo k zvýšeniu tohto výsledku o 224 751 eur, čo je spôsobené najmä nárastom tržieb z hlavnej činnosti, ale aj úsporami na strane nákladov,“ spresňuje burza.

Prevádzkové náklady

Prevádzkové náklady BCPB, okrem už spomínanej opravnej položky k investícii v dcérskej spoločnosti, dosiahli 1,42 mil. eur a v porovnaní s rokom 2010 poklesli o 83,2 tis. eur. Najväčšiu úsporu zaznamenala burza v prípade nákladov na služby.

Zhruba 80 % výnosov BCPB za vlaňajší rok tvorili tržby za vlastné výkony, ktoré v medziročnom porovnaní vzrástli o 187 713 eur na 1,294 mil. eur.

„Výška jednotlivých druhov výnosov bola dosiahnutá takmer v súlade s predpokladaným odhadom s výnimkou poplatkov z obchodovania, ktoré vďaka aktivite členov významne prekročili očakávania burzy,“ dodáva burza.

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. vznikla v marci 1991 ako organizátor regulovaného trhu s cennými papiermi v súlade s rozhodnutím Ministerstva financií SR. Najväčším akcionárom bratislavskej burzy je Fond národného majetku SR, ktorý vlastní 75,94-percentný podiel na základnom imaní. Druhý najväčší podiel, vo výške 11,77 %, vlastní spoločnosť Patria Finance, a.s.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.