Bratislavské letisko malo menej pasažierov, prehĺbi stratu

2.1.2013

BRATISLAVA 2. januára (WEBNOVINY) – Bratislavské letisko podľa očakávania vybavilo v minulom roku okolo 1,43 mil. cestujúcich. Približne 70 % tvorili pasažieri využívajúci pravidelnú dopravu a zvyšných 30 % pripadlo na charterové lety a súkromné lety.

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Dana Madunická. Pokles cestujúcich podľa nej súvisí s nižšou ponukou a počtom frekvencií letov leteckých dopravcov, kopírujúcich vývoj na viac ako polovici európskych letísk.

„Na druhej strane v segmente nákladnej dopravy pretrváva pozitívny trend nastúpený v roku 2008, odkedy objem prepraveného leteckého nákladu cez Bratislavu konzistentne rastie. Letisko Bratislava za rok 2012 zaznamenáva opäť výnimočne pozitívny výsledok, keď objem nákladu medziročne rastie o 12 % a už teraz vieme potvrdiť, že vytvorí historický rekord v celkovom ročnom objeme prevyšujúcom 22 tis. ton nákladu,“ uviedla Madunická.

Obrazom: Letisko získalo nový terminál

Prevádzkové náklady vykryli z vlastného vrecka

V prvom polroku 2012 letisko v Bratislave vypravilo 562,1 tis. cestujúcich, čo bolo medziročne menej o 12,4 % alebo o 79,7 tis. pasažierov. Na pravidelných linkách letelo takmer 467 tis. cestujúcich, čo bolo medziročne menej o 14 %. Charterové lety využilo 93,4 tis. ľudí, keď ich počet klesol o 3,4 %. Zvyšných okolo 1 500 osôb pripadlo na ostatné formy prepravy.

Najväčšie domáce letisko vybavilo v roku 2011 okolo 1,58 mil. cestujúcich, čo bolo medziročne o 5 % alebo o 80,6 tis. pasažierov menej. Pravidelná preprava vtedy zaznamenala pokles o 9 % na 1,12 mil. osôb a nepravidelná charterová preprava so 457,7 tis. cestujúcimi vzrástla o 7 %.

Aj napriek poklesu počtu cestujúcich v minulom roku si bratislavské letisko v ekonomickej oblasti naďalej udržalo schopnosť vykrývať svoje prevádzkové potreby, vrátane financovania opráv a údržby dráhového systému a nevyhnutných investícií z vlastných zdrojov.

„Výnosovú stránku ovplyvnilo zavedenie podporného programu pre dopravcov, kde došlo k miernemu poklesu príjmov z leteckej činnosti, pričom prevádzkové náklady sa stabilizovali na úrovni roku 2011. V celkovom výsledku hospodárenia sa však negatívne prejavuje fixná výška odpisov dlhodobého majetku spoločnosti, ktorých vplyvom sa letisko dostane do celkovej straty,“ dodala Madunická.

Strata sa zrejme prehĺbi

Ilustračné foto: SITA/Marián PeigerLetisko Bratislava podľa informácií agentúry SITA plánovalo v roku 2012 vykázať stratu 9,287 mil. eur.

V roku 2011 hospodárilo so stratou 3,737 mil. eur, čo bolo medziročne menej o 22,7 %. Podľa odhadov by sa strata letiska v tomto roku mohla prehĺbiť na 10,408 mil. eur z dôvodu vysokej miery odpisov súvisiacich s výstavbou nového terminálu. Prevádzkové náklady letiska v Bratislave v roku 2012 boli na úrovni 18 mil. eur.

Avšak iba časť z nich, ktorá bezprostredne súvisela s vybavením letov oslobodených od odplát (štátne dôležité lety) a s výkonom bezpečnostnej kontroly cestujúcich, bola čiastočne, teda nie v plne výške, financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu vo výške 1 800 000 eur, uviedla Madunická. Všetky ostatné náklady letisko pokrylo výlučne z leteckých a neleteckých príjmov ako výnosov zo svojej podnikateľskej činnosti.

Prepúšťať nechystajú

Letisko Bratislava malo mať začiatkom tohto roka podľa plánu 597 zamestnancov, čiže na úrovni pred rokom. Štruktúra zamestnancov podľa pracovného zaradenia sa v porovnaní s uplynulými rokmi nezmenila – v oblasti prevádzky a techniky je ich podiel 57 %, v bezpečnosti 32 % a v administratíve 11 %.

„Jedným z hlavných cieľov letiskovej spoločnosti stanovených na rok 2012 bolo zodpovedne si plniť úlohu stabilného zamestnávateľa v regióne a udržať pracovné miesta na úrovni predchádzajúceho roku,“ dodala Madunická.

Fixné osobné náklady bratislavského letiska boli i vlani v zimnej sezóne čiastočne redukované využívaním inštitútu nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času s vyrovnávacím obdobím jedného roka u prevádzkových pracovníkov. Fond pracovnej doby sa pritom znížil o 25 % v mesiacoch január až máj a dočerpával sa počas zvyšných mesiacov v roku.

Letisko podľa Madunickej počas letnej sezóny uzatvorilo pracovné zmluvy s brigádnikmi, vo väčšine prípadov so študentmi, ktorí pomohli zvládnuť zvýšený nápor cestujúcich. Počet zamestnancov letiska v tomto roku sa bude odvíjať od jeho technických a prevádzkových potrieb.