Bratislavský kraj je najrozvinutejší na Slovensku

2.11.2013

BRATISLAVA 2. novembra (WEBNOVINY) – Bratislavský kraj je najrozvinutejší v SR. Vyplýva to z výsledkov odbornej štúdie pod názvom MasterCard slovenské centrá rozvoja, ktoré zverejnili vo štvrtok jej tvorcovia.

Naopak, najmenej rozvinutým regiónom je Prešovský kraj. Autorom projektu je spoločnosť MasterCard a experti z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

„Veríme, že výsledky štúdie budú slúžiť nielen samotným zástupcom krajov a miest ako ukazovateľ možného zlepšovania ekonomického rozvoja, ale v konečnom dôsledku predovšetkým ich obyvateľom, ktorých sa skúmané témy dotýkajú,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti MasterCard Europe pre SR a ČR Miroslav Lukeš.

Podľa štúdie, Bratislavský región dominuje vo všetkých troch sledovaných oblastiach, pričom v ekonomickej je najlepší vo všetkých ukazovateľoch. Medzi druhým a tretím miestom sú veľmi malé rozdiely. Na druhom mieste skončil Trenčiansky kraj a tretí bol Trnavský kraj.

Najväčšiu dynamiku rozvoja zaznamenal Nitriansky kraj, ktorý bol lídrom v ekonomickom rozvoji, v rozvoji infraštruktúry a verejných služieb a v sociálnom rozvoji skončil druhý. Najrozvinutejším mestom podľa štúdie je Bratislava, ktorá dominuje v ekonomickej a sociálnej oblasti. Na druhom mieste sa umiestnila Žilina a tretí bol Trenčín. Najväčší pokrok evidovali odborníci pri meste Prešov.

Na hodnotenie úrovne rozvoja regiónov vybrali odborníci 15 ukazovateľov, ktoré rozdelili do troch oblastí, ako je ekonomická oblasť, sociálna a oblasť infraštruktúry verejných služieb. Pri hodnotení úrovne rozvoja miest vybrali deväť ukazovateľov. Za problém považovali nižšiu dostupnosť údajov o mestách. Analýza vychádza z databáz Štatistického úradu (ŠÚ) SR, z údajov zverejnených na webových stránkach orgánov verejnej správy SR. Štúdia hodnotí úroveň rozvoja regiónov a miest v roku 2011 a dynamiku rozvoja v období 2007 až 2011, keďže údaje za rok 2012 neboli v čase spracovania štúdie k dispozícii.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.