Budúci zdravotníci budú mať informačný systém za 3,6 milióna

16.7.2012

BRATISLAVA 16. júla (WEBNOVINY) – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU) plánuje nákup informačného systému v predpokladanej hodnote vyše 3,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Uvádza sa to v predbežnom oznámení, ktoré vyšlo vo Vestníku verejného obstarávania. Systém bude slúžiť na podporu výskumno-vývojových aktivít v oblasti environmentálneho zdravia, skríningu novorodencov a telemedicíny.

Takisto bude napomáhať pri využívaní získaných poznatkov vo vzdelávacom procese. Plánovaný dátum vyhlásenia verejného obstarávania je 17. júl 2012.

Prostriedky na zakúpenie informačného systému chce univerzita získať z fondov Európskej únie, konkrétne z operačného programu Výskum a vývoj.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je štátna vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR. Vznikla od 1. septembra 2002 ako právny nástupca Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny.