Budúcnosť priemyselných budov je v integrovanom plánovaní

BRATISLAVA 29. marca (WBN/PR) – „Slovenské stavebníctvo si zaslúži systémovú zmenu vo vývoji stavebných projektov na poli priemyselnej výstavby. Je na čase niečo zmeniť“, uviedol v rozhovore na tému budúceho vývoja priemyselných a administratívnych budov, Erik Štefanovič, konateľ slovenskej pobočky DELTA Projektconsult Slovakia.

Otázkou dopadu stavebného priemyslu na ekológiu a prijatie razantných zmien do zavedených postupov v príprave stavebného projektu sa ako člen ÖGNI (Ökologische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft) zaoberá tiež spoločnosť DELTA Projektconsult Slovakia, ktorá usiluje o presadenie procesu integrovaného plánovania do svojich stavebných projektov vo všetkých štyroch krajinách v rámci Európy, kde aktívne pôsobí.

Integrované plánovanie Štefanovič definuje, ako snahu neizolovať jednotlivé subjekty podieľajúce sa na projekte.

„Integrované plánovanie vnímam, ako tímovú prácu veľkého počtu stavebných odborníkov, ktorí výrazne zlepšujú proces plánovania, zefektívnia projektovanie, skrátia dobu výstavby a predovšetkým znížia investičné výdaje investora nie len pri výstavbe, ale rovnako aj pri údržbe a prevádzke budovy na niekoľko desaťročí“.

„Stavba je tímový proces, ktorý vďaka obrovskému počtu subjektov spolupodieľajúcich sa na realizácií výstavby môže viesť k rozčarovaniu a tradičným sporom. Architekti spolu s projektantmi a stavebnými inžiniermi vypracujú stavebné riešenie, ktoré bude najlepším riešením pre investora z pohľadu ekonomického i ekologického. Do samotného procesu sa zapája aj facility management, ktorý prinesie do projektu dôležité aspekty z oblasti riadenia a údržby budovy, pravidelného upratovania, zabezpečenia, vykurovania, chladenia a pod.“, dodal Štefanovič.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...