Byť zodpovedný voči rodine

BRATISLAVA 24. januára (WBN/PR) – Úraz s trvalými následkami, hospitalizácia, kritická choroba, či havária. Živiteľ rodiny by mal myslieť aj na takéto nepredvídateľné udalosti a finančne sa proti nim zabezpečiť. Jednou z možností je životné poistenie.

Dobre nastavené životné poistenie pomôže zabezpečiť rodinu proti širokému spektru rizík. Podľa odborníčky na financie by si ho mal uzatvoriť každý, kto je zodpovedný voči svojej rodine a deťom. Dôležité je, aby pokrylo finančné záväzky vo forme úverov alebo pôžičiek. „V súčasnosti si môžu klienti na Slovensku vybrať poistenie s rôznou poistnou ochranou v 23 komerčných poisťovniach, pričom existujú tri základné druhy,“ hovorí Jaroslava Harmadyová zo Salve Finance.

Aké sú možnosti životného poistenia?
Na slovenskom trhu existuje rizikové, kapitálové a investičné životné poistenie. Rizikové poistenie slúži výlučne na krytie rizík, ale odporúča sa kombinovať ho s kapitálovým alebo investičným životným poistením. Kapitálové garantuje vyplatenie určitej čiastky alebo dôchodku po skončení poistnej doby alebo vyplatenie čiastky oprávneným osobám v prípade poistnej udalosti. Treťou možnosťou je investičné životné poistenie, pri ktorom sa sám klient rozhoduje o investičnej stratégii.

Kedy sa poistiť
Životné poistky by mali byť podľa odborníčky zo Salve Finance navrhnuté tak, aby vyhovovali klientovým individuálnym požiadavkám a potrebám. „Optimálna doba uzatvorenia poistenia záleží od primárneho účelu, ktorý ním klient sleduje. V prvom rade by sa mal rozhodnúť, či chce uzatvoriť životné poistenie s cieľom vytvárania finančnej rezervy, krytia rizík alebo zabezpečenia úveru,“ radí Jaroslava Harmadyová.

Pripoistenia netreba podceniť
Súčasťou životného poistenia sú aj rôzne druhy pripoistení. Vhodné je vyjasniť si proti akým rizikám chceme byť chránení. V súvislosti s tým je potrebné si uvedomiť aké ekonomické problémy môžu nastať. „Podľa toho sa potom určuje aj výška poistnej sumy,“ hovorí Harmadyová a dodáva: „Najčastejším druhom pripoistenia, ktoré si živitelia rodiny volia je pripoistenie úmrtia. Či už v dôsledku úrazu, alebo aj v dôsledku choroby či prirodzenej smrti.“

Ženy sa v poistkách vyrovnali mužom
Pri pripoisteniach nastali od 21. decembra 2012 zmeny pre ženy, ale aj mužov. Zrušila sa výnimka na používanie faktora pohlavia pri stanovení ceny, resp. prémií a zliav poistného. Odborníčka zo Salve Finance hovorí o zmenách: „Ženám sa zvýšila cena za riziko smrti, invalidity, závažných ochorení a oslobodenia od platenia poistného. Mužom sa zvýšili poistné sumy pri poistení denných dávok pri pracovnej neschopnosti a poistení hospitalizácie v nemocnici v dôsledku choroby alebo úrazu.“

Pozor na poistné podmienky
Životná poistka je dlhodobý produkt, ktorý sa neuzatvára na dobu kratšiu ako niekoľko desiatok rokov. Aj to je dôvod prečo je potrebné pýtať sa na poistné podmienky, získať o poistení čo najviac informácií, aby sme si vybrali správne. Potvrdzuje to aj Jaroslava Harmadyová: „Vzhľadom k tomu, že sa jedná o produkt, ktorý nás bude sprevádzať počas veľkej časti nášho života, jeho výberu je nutné venovať maximálnu pozornosť. Preto odporúčam klientom využiť rady, skúsenosti a znalosti finančného sprostredkovateľa.“

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...