Bývalý majiteľ Energetického Centra vraví o štvavej kampani

BRATISLAVA 18. marca (WEBNOVINY) – Spoločnosť Energy Supplier No. 1, ktorá do začiatku minulého roka vlastnila Energetické Centrum a.s., si nie je vedomá porušovania zákona v takom rozsahu, ako informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

“Štvavá kampaň, ktorá je proti nám v súčasnosti vedená v médiách, v žiadnom prípade neodpovedá aktuálnemu stavu spoločnosti a považujeme ju za účelovú zo strany médií a našej konkurencie,“ uviedol prezident materskej holdingovej spoločnosti Energy Supplier No 1 Robert Zagozdzon.

ÚRSO zistil podľa slov svojho šéfa Jozefa Holjenčíka u alternatívneho dodávateľa energií porušenie zákona vo veľkom rozsahu, a to tak pri dodávke elektriny alebo plynu. Malo ísť o desiatky porušení zákona.

Spoločnosť Energetické Centrum porušovala zákon napríklad v tom, že svojim odberateľom dodávala energie za ceny neschválené regulátorom. „Zachytili sme faktúry, na ktorých bola cena prekročená až o 300 %,“ uviedol pred vyše týždňom Holjenčík. “V tejto súvislosti treba uviesť, že išlo o chyby na faktúrach, spôsobené chybou v informačnom systéme. 300–percentné navýšenie cien sa vyskytlo len v niekoľkých prípadoch a týkalo sa drobných súm, kedy sa napríklad fakturovali tri eurá namiesto jedného eura,“ dodal Zagozdzon.

Spoločnosť taktiež podľa regulačného úradu nedodržiavala lehoty na reklamácie, nepodávala úradu potrebné informácie, či sa vyhýbala vracaniu preplatkov. Regulátor môže firme uložiť pokutu až do výšky 10 mil. eur.

Podľa bývalého vlastníka spoločnosti Energetické Centrum, veľa chýb vzniklo v súvislosti s prechodom na nový informačný systém. “Čiastkové nedostatky v informačnom systéme a v nastavení procesov nastali z dôvodu rýchleho rastu našej spoločnosti a kvôli nečakanému záujmu slovenských občanov o lacnejšie energie,“ konštatoval Zagozdzon.

Energetické centrum

Energetické Centrum je dodávateľom elektrickej energie a zemného plynu. Na slovenskom trhu pôsobí už tretí rok. Má približne 130 tisíc klientov, spolu s českým Energetickým Centrom má viac ako 260 tisíc zákazníkov.

Alternatívny dodávateľ energií bude mať nového majiteľa. Spoločnosť Energy Supplier No. 1 sa rozhodla predať novému investorovi slovenské aj české Energetické Centrum. Novým vlastníkom alternatívneho dodávateľa energií by sa mala stať v prvom štvrťroku tohto roka švajčiarska spoločnosť Cromicron.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...