Cargo investuje na opravu vagónov vyše 18 miliónov eur

BRATISLAVA 17. mája (WEBNOVINY) – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. plánuje vydať na opravu a údržbu nákladných vozňov v tomto roku celkom 18,7 mil. eur.

Štátny nákladný dopravca by mal vo vlastnej réžii vykonať okolo 40 % objemu týchto opráv.

Ako agentúru SITA informoval hovorca Carga Martin Halanda, podiel opráv vykonaných externe by mal dosiahnuť 60 %. Z technologických dôvodov ich totiž nemôže vykonávať vo vlastných opravovniach.

Bežné opravy vykonáva Cargo samostatne

Cargo vykonáva opravy a údržbu nákladných vozňov aj vo vlastných opravovniach nákladných vozňov. „Sú však určené na opravy menšieho rozsahu, tzv. bežné opravy, aby sa nákladné vozne s prevádzkovým opotrebením a poškodené čo najrýchlejšie vrátili do prevádzky,“ uviedol Halanda.

Spoločnosť podľa neho vykonáva vlastnými silami 100 % bežných opráv, záručných technických prehliadok a odročení a revíznych opráv. „Cargo vykonáva v opravovniach nákladných vozňov aj časť revíznych opráv, ktoré je možné vykonať len v kooperácii s opravármi nákladných vozňov, nakoľko opravovne nie sú technicky, technologicky, kapacitne a priestorovo vybavené na periodické opravy vyššieho druhu,“ dodal Halanda. Lehota revíznej opravy je osem rokov.

Ako agentúra SITA už informovala, Cargo uzavrelo v januári tohto roka rámcovú zmluvu so spoločnosťou ŽOS Trnava, a.s. na údržbu a opravu nákladných a cisternových vozňov za 13 mil. eur, vrátane dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná cena za poskytovanie týchto služieb bola 13 mil. eur bez dane.

Vozne bude opravovať trnavská firma

Trnavská firma predložila ponuku ako jediná. „Rámcová zmluva sa týka 1 393 nákladných vozňov, je uzatvorená na dvanásť mesiacov a bola uzatvorená s úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži,“ spresnil Halanda. Partnerská Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., ktorá vozne tiež opravuje, sa do súťaže neprihlásila.

Na základe rámcovej dohody Cargo zadalo pre ŽOS Trnava čiastkovú zákazku na tri mesiace v objeme 2,06 mil. eur. Vo Vestníku verejného obstarávania to oznámilo po takmer štyroch mesiacoch.

„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie je povinný posielať publikačnému úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody. Úradu posiela oznámenia o výsledku verejného obstarávania za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody hromadne za každý štvrťrok do 48 dní po skončení štvrťroka,“ informoval Halanda s tým, že spoločnosť si túto povinnosť splnila v uvedenej zákonnej lehote.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...