Čas na žiadosti o eurofondy v cestovnom ruchu sa kráti

BRATISLAVA 28. januára (WEBNOVINY) – Podnikatelia v cestovnom ruchu majú jednu z posledných možností na to, aby v programovacom období 2007 až 2013 získali na časť svojich investícií finančnú pomoc z eurofondov.

Ako ďalej informuje Juraj Antal z občianskeho združenia Dobré eurofondy, touto možnosťou je výzva na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, v rámci Operačného programu Konkurencie schopnosť a hospodársky rast, opatrenia „Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu“.

Výzva podporuje projekty zamerané na skvalitnenie alebo rozšírenie služieb cestovného ruchu s celoročným využitím. Podnikatelia tak môžu do 3. apríla tohto roka žiadať 50 tis. až 800 tis. eur s nenávratnou podporou 40 % (západné Slovensko) až 50% (stredné a východné Slovensko) z výšky predpokladanej investície.

Podnikatelia v sektore vidieckeho turizmu môžu získať podporu taktiež prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) z Programu rozvoja vidieka, opatrenia s názvom „Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“. PPA ponúka fyzickým osobám 1 300 až 100 tis. eur na rekonštrukciu a modernizáciu nízkokapacitných ubytovacích zariadení, prestavbu rodinných domov na spomínaný typ zariadenia, prípadne výstavbu kempingového ubytovania. Miera nenávratnej podpory v prípade tejto výzvy je 50 %, uzávierka podávania projektov je 17. mája 2013.

Potenciálnym žiadateľom o finančné príspevky Antal odporúča dodržať dve hlavné zásady. „Prvá, žiadať prostriedky len na investície, ktoré by vynaložili aj bez podpory eurofondov. Druhá, rozhodnutie, či žiadať alebo nie, prijať čo najskôr pred dátumom uzávierky prijímania žiadostí,“ uviedol Antal.

Podľa jeho slov sa totiž častokrát stáva, že podnikatelia požiadajú o prostriedky bez prepočtov výnosnosti investície a potom sa dostanú do finančných problémov vyplývajúcich z prevádzky investície neprodukujúcej dostatočné príjmy. Podnikateľov taktiež upozorňuje na to, aby si na zostavenie administratívne správneho projektu a jeho príloh nechali dostatok času.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...